Ke sportu ho přivedli rodiče a od roku 1938 začal v Československé obci sokolské pravidelně a aktivně působit. V roce 1942 maturoval na brodském gymnáziu. Tři roky vypomáhal v otcově čalounickém podniku a v roce 1945 se dočkal vytoužených studií na farmacii. V šedesátých letech stál u zrodu nemocniční lékárny. Krátce po sametové revoluci se stal nejstarším členem havlíčkobrodského zastupitelstva.

Jak jste se, jak se tak říká, se sokolstvem potkal?
Já jsem se sokolem už narodil. I moji rodiče byli nadšení sokolové a s oblibou cvičili. Ale nejvíce mě asi ovlivnila tatínkova knihovna. Jako malé dítě, které ještě neumělo číst ani psát, jsem z ní vybíral sokolovské časopisy, knihy i sborníky. Celé hodiny jsem si v nich vydržel listovat a prohlížet si obrázky. A když jsem se naučil číst, se vším jsem se dopodrobna seznámil. Největší inspirací mi byl jeden ze zakladatelů pražského Sokola, Miroslav Tyrš. Toho fascinovaly antické hry a oslavy, které byly uspořádány na počest nejen vítězům. A tohle všechno mě nejen okouzlilo, ale také spojovalo s Tyršem a se Sokolem. Později mě ve cvičení podporoval tatínek. A od té chvíle jsem měl možnost vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Nastoupil jsem do žáčků, ale  nepobyl jsem tam dlouho. Onemocněl jsem a z toho veselého kluka, plného života a síly jsem se stal někým jiným. Najednou jsem se cítil slabě, doháněl mě pocit méněcennosti a myslel jsem si, že nic nedokážu. Dnes vím, že kdyby se tohle všechno nestalo, neuvědomil bych si tu cenu, jaké je to být Sokolem. Nikdy mě však nenapadlo, abych nad sebou zlomil hůl.

Kdo se vás v Sokole ujal?
Ve čtrnácti letech jsem se stal mladším dorostencem a zase se vyjasnilo na lepší časy. Potkal jsem cvičitele pana Zborovského. To byl odborník na slovo vzatý, znal dobře cvičení a nářadí. Díky jeho pomoci jsem se naučil výmyk i slopku a mně se to celé zalíbilo. A jak šel čas, tak jsem si stejně uvědomil, že to není zrovna můj obor. Prostě jsem nebyl dost hbitý a obratný. Základy jsem měl, a to bylo to hlavní. V roce 1938 jsem se mohl zúčastnil sletu na strahovském stadionu. Zde jsem soutěžil ve čtyřboji. Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodl dělat čtyřboj, byl běh na šedesát metrů. Tenkrát jsem si věřil, že zaběhnu rekord, ale zrovna toho dne vál pověstný strahovský vítr. Když v osmatřicátém roce vybírali družstvo, které nás bude reprezentovat na Strahově, nedostal jsem se ani do vstupního družstva. Nemalou zásluhu na mé účasti nese tehdejší člen olympijského družstva v Berlíně, pan Hospodka. Ten mi tehdy řekl: Libore, ty se tam dostaneš.  Jeď a zeptej se rozhodčích. Ti budou vědět, co dělat. Z ničeho nic jsem sebral veškerou svou odhodlanost a vydal se na cestu. Na konečné stanici jsem se dočkal úspěchu. Sežeň si pět kluků a přijďte soutěžit, řekli rozhodčí, aniž bych v jejich hlase cítil nějaké pochyby.

Dopadlo to tedy dobře…
Víte, dnes je to všechno jinak. Já jsem tenkrát dostal důvěru, důvěru v to, že to dokážu. Musel jsem jet do Prahy sám a jednat na vlastní pěst. Dnes s každým sportovcem jede spousta lidí od maséra, až po ty, kteří ho utěšují před stresem. A to je podle mě špatně. Sportovec by v sobě měl najít to sebevědomí sám, a ne, aby ho uchlácholil hlas někoho blízkého. Později, když jsem odcházel z mladšího dorostu, byl ze mne normální kluk. Všichni mě brali za dospělého člověka, samostatně myslícího. Byl jsem někým lepším. A tehdy mi došlo, že takto nějak je možné i studovat. Že vždy mohu dosáhnout toho, co chci, když toho opravdu dosáhnout  chci.

Co pro vás členství v Sokole znamenalo?
Být sokolem je srdeční záležitostí. Opět uvedu rok 1938 a strahovský stadion. To bylo zrovna po první mobilizaci a vy tam stojíte mezi desetitisíci lidmi. Najednou se vás zhostí pocit, že k tomu všemu patříte, že jste jeden z nich, že to celé záleží také na vás. A na to nikdy nezapomenu. Další srdeční vzpomínka je z období mého školního života. Tehdy si lidé považovali sportovců. Jednou, když jsme cvičili na bradlech, nás nevědomky pozoroval náš třídní učitel. Ten další hodinu nechal nám všem, co tam cvičili, vzdát hold. A toho si člověk cení.

Po celý život jste aktivní. Co děláte nyní, když máte volnou chvilku?
V tomto věku už nejsem schopen dělat téměř nic, tedy co se týče sportu. Jinak samozřejmě miluji knihy a četbu. Také studium je mi blízké. I když jsem přestal být lékárníkem, nepřestala mě bavit fyzikální chemie. Tu mimochodem studuje také má dcera. Občas si spolu o tom povídáme, ale nynější věda je už někde jinde. Takže někdy si rozumíme a vlastně i nerozumíme.

Můžete o sobě říct, že jste životním optimistou?
Určitě ano. Jsem životním optimistou a zase to souvisí se Sokolem. Když člověk něco  opravdicky chce a něco pro to udělá, tak se mu to většinou podaří. A když se mu to nepovede, tak má alespoň pocit, že se o to pokusil. Opět tu hraje roli sebevědomí.

Radka Kárníková, Libor Blažek