Zpracovatel plánu Radim Perlin 
z Výzkumného centra RURAL Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
v této souvislosti vypracoval dotazník, který byl doručen do více než dvou tisíc domácností.

„Díky otázkám se obyvatelé města mohli vyjádřit k tomu, co se jim ve městě líbí a naopak co ne. Co by bylo třeba pro život ve Světlé nad Sázavou zlepšit a co ve městě chybí," avizoval již dříve místostarosta města Josef Hnik.

Příjemným překvapením pro představitele města byl počet odevzdaných vyplněných anketních lístků, bylo jich totiž čtyři sta. Z toho lze usuzovat, že obyvatelé mají zájem na zlepšení podmínek života ve svém městě a není jim lhostejné, jakým směrem se bude Světlá nad Sázavou 
v příštích letech ubírat.

Naopak zklamáním byla nízká účast na besedě o rozvoji města, která se konala po zpracování dotazníků. Zúčastnily se jí jen asi tři desítky lidí. A co vyšlo najevo?

Zámek a cyklostezka

Občanům města se nejvíce líbí zámek, park a cyklostezka. Nelíbí se jim stav chodníků, stávající podoba náměstí, parkování a skladba obchodů.
Z dalších odpovědí například vyplynulo, že by město mělo věnovat větší podporu rozvoji velkých průmyslových areálů.

K této věci se vyjádřil starosta města Jan Tourek, který za výhodnější považuje podporu menších podnikatelských aktivit.

„V případě neúspěchu takového podniku není totiž dopad, především pak v podobě ztráty pracovních příležitostí, tak markantní," vysvětlil Tourek.

Jako pověstná červená nit se celou besedou táhl problém přemostění Sázavy od skláren k nádraží. Město neusiluje 
o obchvat, ale pouze o most, 
a ten by vyřešil mnohé dopravní problémy v centru, a to i v souvislosti s chystanou revitalizací náměstí.

Hovořilo se také o výstavbě plaveckém bazénu. V jednom se představitelé města a autor strategického plánu shodli: nebylo by až tak těžké plavecký bazén vybudovat, obtížnější by bylo zajišťovat jeho provoz.

Tak malé město by muselo značnou část svých finančních prostředků směřovat na jeho provoz. Mnohem schůdnější bude pro Světlou orientovat se na zřízení přírodního koupaliště.

Jiří Víšek