A to v kategorii Péče o kulturní dědictví a v rámci 11. ročníku soutěže Zlatá jeřabina. Informoval o tom Jan Čihák ze spolku Přátelé Zahrádky.
„Nyní má veřejnost možnost, a to do posledního dne měsíce března, svým hlasováním rozhodnout o nejúspěšnější akci. Věříme, že mnozí lidé dají svůj hlas právě opravě presbytáře kostela v Zahrádce. Hlasovat mohou prostřednictvím elektronického formuláře na příslušné internetové adrese (viz rámeček – pozn. aut.).

„Nominované akce tam jsou seřazeny abecedně podle názvů obcí, ve kterých se nominované objekty nacházejí. Zahrádku tedy hlasující najdou pod obcí Horní Paseka. Hlasování je následně nutno potvrdit dokliknutím odkazu v automaticky zaslaném e-mailu," upozornil Čihák.
Ten dodal, že hlasovat je možné také poštou na originálním hlasovacím lístku zveřejněném v novinách Kraje Vysočina.

Hlas pro Zahrádku: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/