S myšlenkou, seznámit širokou veřejnost s možnostmi sociální péče v jejich okolí, přišla brodská Oblastní charita. Finanční podporu na realizaci akce poskytlo Město Havlíčkův Brod. „Často se ve své každodenní praxi setkáváme s tím, že se lidé o možnostech sociální péče dozvědí až v momentě, kdy ji akutně potřebují. Přitom kdyby o tom, na koho se mohou obrátit a že se vůbec mají na koho obrátit, věděli dříve, možná by spoustu okolností řešili jinak, efektivněji a byli by spokojenější,“ uvažovala ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Anna Blažková.

O tom, že se akce vydařila, vypovídá množství lidí, kteří se v pátek na brodské náměstí přišli podívat. Čekaly je tu nejen stánky různých sociálních služeb, ale i různé zajímavé aktivity a bohatý doprovodný program. „Aby se na náměstí jen nepovídalo, pokusili jsme se předávání informací ještě ozvláštnit. Nachystali jsme například hry pro děti za odměny, dílničky pro dospělé, workshopy, kavárničky, stánky s výrobky k prodeji, hudební i taneční vystoupení samotných klientů, koncerty, nafukovací horolezeckou stěnu, skákací hrad či pokus o rekord, který nesl myšlenku, že lidé jsou ochotni darovat část svého srdce i těm, jež se ve svém životě setkali s vážnějšími překážkami,“ vysvětlila mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod a vedoucí organizačního týmu festivalu Aneta Slavíková.

Nezapomněla zmínit, že to vše by se nepodařilo připravit bez pomoci zaměstnanců a dobrovolníků z havlíčkobrodské Charity a bez aktivní účasti kolegů ze sociálních služeb při dalších organizacích působících v regionu. „Další organizace na náš nápad kývly a musím říct, že se s velkým nadšením pustily do vymýšlení aktivit, díky kterým byl program o to rozmanitější. Bez nich by festival nemohl plnit cíl, jež má podle našeho názoru smysl, a to ukázat veřejnosti všechny možnosti sociální péče, které ve svém okolí má. Oblastní charita Havlíčkův Brod sice nabízí nejvíce sociálních služeb, ale ani tak nedělá a ani nechce dělat vše,“ dodala ještě ředitelka Anna Blažková. Na náměstí se tak vedle havlíčkobrodské Charity prezentovalo deset organizací: Sociální služby města Havlíčkova Brodu, FOKUS Vysočina, Úsvit – zařízení SPMP Havlíčkův Brod, Kolpingovo dílo České republiky, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o., Oblastní charita Třebíč a Al Paso Vysočina, Život 99 – Jihlava, Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, Centrum J. J. Pestalozziho a Nemocnice Havlíčkův Brod.

Nadšení sklidil také pokus o nový český rekord. Po celý den na jeho průběh dohlížela komisařka z pelhřimovské Agentury Dobrý den Zuzana Křížková. "Měla by tu vzniknout nejdelší Šňůra z papírových srdíček. Komisař je tu od toho, aby na vznik rekordu dohlédl. Rekord by se potom měl objevit v příštím vydání České knihy rekordů," uvedla Zuzana Křížková. Na konci akce brodské náměstí zdobilo celkem 358 papírových srdcí, které vytvořili malí i velcí návštěvníci. "Nejmladší tvůrkyni byly tři roky," prozradila Křížková. A jelikož byl rekord nazván jako Nejdelší šňůra z papírových srdíček, do České knihy rekordů se zapsal především údaj o délce šnůry, jež měřila celkem 94,4 metrů.