Občané skrze petici požadují zejména zavedení spravedlivých plateb za odpad – tedy ten, kdo hodně třídí a málo plní popelnici, aby platil za odpady méně. Chtějí také ambicióznější cíle pro recyklaci, konkrétně třídění 50 % veškerého odpadu z domácností a živností, nikoli jen některých komodit domácího odpadu, jak je tomu v předkládaném plánu odpadového hospodářství kraje.

„Petici jsme na Vysočině předali také kvůli tomu, že nový odpadový plán Vysočiny stále obsahuje variantu výstavby velké spalovny odpadů v Jihlavě, nebo několika malých spaloven roztroušených po celém kraji. Předmětem petice je nastavení lepšího cíle pro recyklaci, který by potřebu spalovny a riziko jejího postavení na Vysočině nejspíš odstranil," řekl konzultant kampaně Nespaluj, recykluj! Matěj Man z Arniky.

„Radní Zdeněk Chlád převzal materiály od sdružení 
a pozval účastníky na veřejné projednávání," informovala 
o osudu petice mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Spravedlivější systém poplatků za odpady ale již některé obce dávno nastavily. Například městys Štoky. „Evidujeme sice některé lidi, kteří nemají popelnici vůbec, ale ti se většinou složí s někým dalším, a za svoz platí společně. Umožňuje to právě skutečnost, že platba je u nás vázaná na popelnici, ne na počet osob, které do ní odpad 
házejí," vysvětlil starosta městyse Pavel Královec. Ten dodal, že samospráva jde ještě dál. Obyvatelé, kteří radnici oznámí, že jsou schopni třídit tak perfektně, že popelnici nepotřebují, ji mít nemusejí. Podle starosty je taková skutečnost věcí důvěry, a ještě se nestalo, že by se některý občan Štoků snažil radnici podvést.

Od roku 2015 město Přibyslav razantně snížilo, jako jediné město na Vysočině, výši poplatků za komunální odpad téměř o polovinu. Obyvatelé místních částí Přibyslavi – Hřiště a Ronov budou platit jen symbolické částky.

„Dosud platilo, že obyvatelé Přibyslavi platili 420 korun za osobu a rok bez rozdílu. Nyní občané Přibyslavi platí jen 
250 korun. Obyvatelé Ronova a Hřiště, na jejichž území je skládka komunálního odpadu, platí jen 40 korun za osobu a rok," oznámil starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Město se však bude do budoucna snažit obyvatele takříkajíc vychovat, aby třídili odpad v domácnostech daleko svědomitěji, než je tomu dosud. Podle starosty Kamaráda si to může město dovolit proto, že vlastní skládku komunálního odpadu, takže obyvatelé Přibyslavi budou platit jen svoz, uložení na skládce jim bude prominuto.

„Podle mého soudu to uvítají hlavně početné rodiny, které nyní v rozpočtu ušetří, stejně tak i lidé, kteří mají hlouběji do kapsy," konstatoval místostarosta Michael Omes.

Počty kontejnerů jsou vyšší

Podle starosty Kamaráda se od Nového roku ve všech částech Přibyslavi zvýšily počty kontejnerů na tříděný odpad, město chce proto využít různých dotačních programů. Bude zachován svoz bioodpadu, stejně jako svoz odpadu velkoobjemového.

Petice je adresována nejen zastupitelstvům krajů, ale také vládě ČR a Parlamentu ČR a mohou ji podepisovat lidé 
z celého Česka.

Například Havlíčkův Brod zvýšil poplatky za odpady 
o stokorunu.

„Zvyšovat poplatky je nepopulární opatření, ani mně se to moc nelíbí, ale je to pro ekonomiku města bohužel nutné," povzdechl si starosta města Jan Tecl. Navýšení poplatků za komunální odpad se obyvatelům města samozřejmě nelíbí a upozorňují na některé skupiny obyvatel, které si s placením hlavu nelámou, nebo se mu všemožně vyhýbají.

„Někteří, jde hlavně o sociálně nepřizpůsobivé, nejen že neplatí za odpady, ale dokonce házejí svůj odpad do cizích popelnic," postěžoval si například Milan Kubát z Havlíčkova Brodu. S tím si ale město podle starosty Tecla dokáže, díky novele zákona, relativně snadno poradit.

Petice za spravedlivější platby za odpady byla podle Matěje Mana předána vůbec poprvé právě v Kraji Vysočina jako apel na úředníky a politiky, kteří právě pracují na novém Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina. Ten nastaví pomyslnou osnovu odpadového hospodářství na dalších 10 let, proto by podle Arniky měl být co nejlepší 
a obsahovat ambiciózní cíle.