Její osvětová akce se uskuteční ve vestibulu hlavní nemocniční budovy v dopoledních hodinách.

„Zájemci z řad veřejnosti, pacienti, ale i zdravotníci si budou moci vyzkoušet správnou techniku mytí a dezinfekce rukou, která je nezbytná nejen v nemocničním prostředí. K dispozici budou mít i speciální přístroj, který odhalí nečistotu na rukou," uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo.

Mytí a dezinfekce rukou jsou nejjednodušším způsobem, jak bránit vzniku a šíření infekcí v populaci i zdravotnických zařízeních. „V naší nemocnici je personál pravidelně proškolován. Snažíme se minimalizovat a kontrolovat všechna možná rizika. Dodržování zásad hygieny rukou je průběžně kontrolováno," zdůraznila Černo.

Ke zvýšenému dodržování hygieny rukou jsou v nemocnici vyzývány prostřednictvím informačních tabulek také návštěvy u hospitalizovaných pacientů.