Podle místostarosty Havlíčkova Brodu Čeňka Jůzla v mnoha domácnostech již uplynul více než rok od zahájení dodávek vítězných dodavatelů na elektřinu a plyn. „V dostatečném předstihu proto firma zaslala nabídku na znovuzařazení do aukce. V ní bude opět vybrán nejvýhodnější dodavatel, který službami naváže na ukončení platné dvouleté smlouvy," uvedl Jůzl. Ten dodal, že výběr bude probíhat ve dvou liniích.

„Lidé, kteří již aukcí prošli, zašle firma eCentre dopis ke znovuzařazení do soutěže," podotkl Jůzl. Ti, kdo se hlásí poprvé, musí vyplnit příslušný formulář, který je dostupný na webových stránkách města či na recepci Městského úřadu v Rámech.

„Město chce lidem opět umožnit a ulehčit výběr nových dodavatelů. V žádném případě však nechceme výběr ovlivňovat," uzavřel Jůzl.