Starosta a tři zastupitelé z nezávislých stran Za Lhotu krásnější a Lhoťáci pro Lhotu totiž rezignovali, a obecní zastupitelstvo tak nemá dostatečný počet členů. Obec proto požádala krajský úřad o uspořádání předčasných voleb. Ty se uskuteční 26. září.

„Již od začátku jsme se nedokázali shodnout na základních věcech ohledně chodu obce a plánovaných investičních akcích. Největší rozbroje již od počátku byly mezi starostou Vladimírem Šemíkem – Za Lhotu krásnější a místostarostou Pavlem Mrkvičkou – Lhoťáci pro Lhotu," uvedla Tereza Kadlecová, zastupitel vykonávající pravomoci starosty.

Ta pokračovala, že obec písemně rozeslala osvědčení jejich náhradníkům. „Ti ale také obratem rezignovali," podotkla Kadlecová.
Obec se dostala do situace, kdy v zastupitelstvu zasedají pouze tři zastupitelé. V takovémto případě je povinností starosty oznámit tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu a požádat o uspořádání předčasných voleb, protože podle zákona o obcích je pro chod obce zapotřebí minimálně pěti zastupitelů.

„Od 29. března je v zastupitelstvu kromě mě ještě Martin Šemík – Za Lhotu krásnější a Josef Polnický – Lhoťáci pro Lhotu. Mohu konstatovat, že aktuální složení spolupracuje perfektně a fungujeme mnohem lépe než předchozí zastupitelstvo," zdůraznila Kadlecová. Ta dodala, že lidé, co rezignovali, mají opět v plánu v září kandidovat.

„Obyvatelé jsou z toho znechucení. Mají strach, že se scénář bude opět opakovat a zastupitelstvo ztroskotá na stejném bodě," vysvětlila Kadlecová.

Největším bodem neshod byla především plánovaná výstavba multifunkčního hřiště. Část předchozích zastupitelů totiž nesouhlasila s tím, že by u hřiště měla být postavena budova za čtyři miliony korun. „Druhá polovina zastupitelů naopak s výstavbou souhlasila. Aktuálně navrhujeme zachování hřiště, ale s levnější variantou výstavby budovy," řekla Kadlecová.

Nové volby v Ovesné Lhotě vyhlásil ministr vnitra na 26. září. „Ve stejný den se také nové volby konají ve Fryšavě pod Žákovou horou na Žďársku," uvedla Alena Kuchařová, vedoucí oddělení správních činností Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Ve Fryšavě se odehrál podobný scénář jako v Ovesné Lhotě.

Tři zastupitelé hnutí PF 2015 totiž rezignovali a vzápětí i jejich náhradníci. „Pravomoc fryšavského zastupitelstva bude do doby konání zářijových voleb značně omezena. V podstatě může pouze přijímat rozpočtová opatření a stanovovat pravidla rozpočtového provizoria," popsal situaci starosty Fryšavy Mojmír Humlíček. Ten podotkl, že obec je rozdělena na dva nesmiřitelné tábory. „Jedni počínání členů hnutí PF 2015 odsuzují, druzí schvalují," konstatoval Humlíček.

Dodejme jen, že dodatečné komunální volby se také v únoru letošního roku uskutečnily ve Slavníči nedaleko Herálce a v Růžené na Jihlavsku.