Špatný technický stav tamních mostů byl již delší dobu terčem stížnosti příznivců turistiky, kteří tuto lokalitu pravidelně navštěvují.

„Zajímalo by mne, kdo je zodpovědný za dřevěné a velmi nebezpečné lávky na Kamenném potoce v údolí Doubravky. Situace trvá jíž od jara a jen se zhoršuje. Velké díry po ztrouchnivělých kládách jsou nebezpečné nejen pro psy, ale hlavně pro lidi. Neměla by tam být alespoň tabule s nápisem: vstup na vlastní nebezpečí?

Domnívám se, že je-li to značená stezka, měla by být udržovaná," postěžovala si například Jarmila Nedbalová.
Jak ale informoval Miroslav Uchytil, jednatel společnosti Technická  a lesní správy Chotěboř, proběhla ve spolupráci s pracovníkem správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory kontrolní pochůzka v údolí Doubravy v lokalitě Kamenný potok.

V údolí Doubravy v blízkosti naučné stezky vyhledali a vyznačili souše a zlomy, které by v případě  vyvrácení mohly způsobit zranění procházejících osob. „Tyto stromy byly preventivně pokáceny a naprostá většina z nich byla ponechána  v rezervaci k přirozenému rozkladu," upřesnil Uchytil.

Na Kamenném potoce bylo pět můstků, které byly vlivem počasí a stáří v havarijním stavu. Při přecházení za mokra zde mohlo dojít k úrazu.

„Požadavkem směrem ke správě CHKO Železné hory byla obnova dřevěných mostků ve stávající podobě, která se hodí do oblasti kamenného potoka a současně splňuje požadavky na pohyb turistů a využití mostků lesní správou," doplnil Uchytil.

Nakonec padlo rozhodnutí řešit havarijní stav můstků okamžitě, s tím, že financování její výměny bude prozatím hrazeno z provizorních prostředků lesní správy.

„Zahájili jsme těžbu vhodných stromů určených na výrobu stropnic na podlahy mostků. Následovalo jejich přiblížení, převoz a manipulace. Současně proběhla těžba silných stromů a výroba nosných kulatin podle přesné míry na jednotlivé mostky," popsal jednatel Uchytil postup rekonstrukce.

Vlastní výměna musela být na čas odložena, kvůli bouřkám a prudkým dešťům, které způsobily na Kamenném potoce extrémní kolísání hladiny. Nicméně pět můstků bylo od konce léta předáno do užívání a slouží již milovníkům turistiky k procházkám po údolí.