Dokazuje to výstava připravovaných projektů a studií, která se v dubnu uskutečnila na městském úřadě ve Světlé. Výstavu navštívilo více než pět set lidí, kteří se zároveň zapojili do ankety.

„Každý návštěvník výstavy se mohl detailně seznámit se čtyřmi vizualizacemi dlouho připravované revitalizace světelského náměstí. Následně se každý mohl dobrovolně zapojit do anketního hlasování a vybrat jednu studii, která ho nejvíce oslovila," uvedl světelský místostarosta Josef Hnik (PRO Světelsko).

Ten dodal, že výsledek ankety byl velmi překvapivý. „Tři studie vyšly téměř nastejno a obdržely podobný počet hlasů. Vybrané projekty tak předneseme radě města a samozřejmě proběhnou další diskuse," podotkl místostarosta Hnik.

Samotná revitalizace náměstí bude rozdělena do etap. Podle starosty Světlé nad Sázavou Jana Tourka (KDU-ČSL), však náměstí v nejbližších měsících nedozná žádné výrazné změny. „V první etapě půjde především o menší opravy, jako je nové schodiště u kostela, dláždění či úprava zeleně," řekl starosta.

„Další etapy, tedy výrazné zásahy do fasád a podoby budov se samozřejmě odvíjejí od dotací a městského rozpočtu," konstatoval Tourek. Podle něho je revitalizace náměstí také vázaná na připravovaný obchvat města. „Smyslem nové podoby náměstí je rovněž odklon nákladní dopravy," vysvětlil Tourek.

Zásadní podobu náměstí by měl v budoucnosti změnit především nový multifunkční objekt, který by měl stát v sousedství radnice a kostela.

„Díky tomu bude náměstí opticky rozděleno na dvě části a dojde i ke snížení jeho výškového profilu. S trochou nadsázky lze říct, že Světlá bude mít náměstí dvě. Jedno malé komorní, orámované farou, kostelem a knihovnou, a druhé velké, to zbývající a řekněme světské," vysvětlil již dříve Tourek.

V budoucnosti by tak například vedle kostela mohl stát park s vyhlídkou na řeku Sázavu a světelský zámek.

„Modernizací by měl projít také vchod do světelského podzemí, tedy čelní strana budovy či kompletní revitalizace fasády kulturního domu," prozradil Hnik. „Stále samozřejmě probíhají i diskuse veřejnosti a jsou lidé, kteří žádné změny nechtějí, a na druhou stranu i zastánci toho, že by se naopak něco změnit mělo," uzavřel Hnik.