Několikaměsíční rekonstrukce proběhne v několika etapách.

Tu první zahájí oprava mostku přes potok Žabinec, který je součástí této komunikace. Doprava ze směru od Jihlavy je svedena pouze do jednoho jízdního pruhu. Vlastní staveniště bude odděleno betonovými „mantinely", které jsou již na silnici nainstalovány.  Řidiči, kteří tímto úsekem pojedou, musejí počítat se zdržením. Především pak ti, kteří do Havlíčkova Brodu míří od Jihlavy. Právě v tomto směru se vytvářely kolony vozidel v délce několika stovek metrů.