Jak psal už před dvěma lety Havlíčkobrodský deník, Lipnice s počtem asi 600 obyvatel nejprve usilovala jen o titul městečko. Podle tehdejšího starosty Leoše Bláhy měla na tento titul ze zákona právo. Získat titul městečko Lipnici umožnila novela obecního zákona z roku 2006. Obecní úřad na toto téma uspořádal mezi obyvateli anketu. Většina obyvatel hlasovala pro změnu. Nové vedení Lipnice se ale rozhodlo jít dál a bojovat o historický titul město.

Dobrá věc se podařila

Že Lipnice nebyla vždycky vesnice, muselo nové vedení obce nejdřív dokázat a důkazy předložit poslanecké sněmovně. Nejstarší listina, která Lipnici potvrzuje městská privilegia, pochází z roku 1566. Autorem dokumentu je František z Turnu. On ale jen potvrdil práva z listopadu 1370. Tehdy udělil císař Karel IV. Lipnici městská práva. Anketa mezi obyvateli Lipnice potvrdila, že si návrat k historickému titulu přejí. Původně Lipnice chtěla usilovat jen o titul městys, ale nakonec se vedení obce opravdu podařilo postoupit o třídu výš.

Jeníkovský hod holínkou.
V Jeníkově budou vzduchem létat holínky. Hodí si i Jarmila Kratochvílová

„Oznamuji vám,  že rozhodnutím č. 35 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka ze dne 10. září 2019 byla Lipnice nad Sázavou stanovena městem,“ sdělil obyvatelům Lipnice na městských webových stránkách starosta Zdeněk Rafaj a dodal: „ Na naši žádost stanovil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček dne 10. září 2019 obec Lipnici nad Sázavou městem. Snahy několika generací od roku 1849 o navrácení tohoto statusu tím jsou naplněny.“

Boj o titul

V městském zpravodaji Panoráma Lipnice pak starosta Rafaj podrobně popsal, jak snahy o vrácení titulu postupovaly. Dle seznamu a doporučení vypracovaného Svazem měst a obcí ČR měla Lipnice nárok na navrácení statusu městys. I proto na neoficiálních stránkách obce probíhala anketa „Lipnice městysem?“.

„Mimochodem, ještě dnes se na nich můžete přesvědčit, že 102 hlasů zaznělo pro zažádání o tento titul, 7 hlasujícím to bylo lhostejné a 45 dalších si nemyslelo, že by šlo o dobrý nápad. Výsledek této ankety, ve které se mohl vyjádřit každý, jsme pojali za impuls i za mandát k pokusu o změnu. Avšak rozhodli jsme se nedat na tabulková zařazení, na doporučení a názory dotázaných odborníků a zabojovat o navrácení nejvyššího statusu, který Lipnice v dávné minulosti jako sídlo s hradem nepochybně měla – titulu město,“ napsal v Panorámě starosta Rafaj.

V současnosti může být dle zákona o obcích městem nově stanovena taková obec, která má alespoň 3 000 obyvatel a splňuje řadu dalších parametrů. „Zaměřili jsme se proto na zákon o obcích v části, kde je jeho snahou navrátit obcím tituly, jichž užívaly před nástupem komunistické moci. Jeho formulace připouští širší výklad a umožňuje zohlednit stav kdykoli před rokem 1954. Tedy i před rokem 1850, ve kterém proběhla územní reforma. Naši žádost jsme opřeli právě o tento výklad zákona. Na několik dnů jsme se ponořili do hlubin státního archivu a v badatelně hledali nezpochybnitelné důkazy o tom, že Lipnice byla již dávno před rokem 1850 městem. V bílých rukavičkách a s posvátnou úctou jsme studovali originály mnoha listin, z nichž nejstarší dochovaná je datována rokem 1566, a nacházeli v obtížně čitelných textech průkazné pasáže. Sestavili jsme materiál plný jasných argumentů, který byl pro úspěch žádosti klíčový,“ popsal celý proces starosta. Zpravodaj zveřejnil i fotografii listiny, která Lipnici k titulu pomohla.

Ilustrační foto. Likvidace plevele.
V Brodě hledají cesty, jak se zbavit plevele

Podle informací starosty rafaje v městském zpravodaji město Lipnice ztratilo svou výsadu v roce 1849 v rámci reformy územně správního uspořádání Českého království. Byla ustavena samostatná obec Lipnice. První žádost o přiznání statusu města představenstvo obce podalo 5. února 1854, avšak byla o dva měsíce později zamítnuta. Další známou a zdokumentovanou snahou byla žádost v roce 1930, také ta však byla neúspěšná. Další pokus o stanovení městem bez kladného výsledku proběhl v roce 1994. Teprve v září letošního roku se všechny potřebné okolnosti sešly a Lipnice nad Sázavou se stala sedmnáctým nejmenším městem České republiky

Lipnice se stala nyní zřejmě nejmenším městem na Vysočině, ale nic převratného z toho pro ni neplyne. Půjde spíš jen o určitý výraz hrdosti a patriotismu. Úřad bude muset změnit razítka a vývěsní štít na budově radnice, úpravou projde i městský znak. Tak malých měst jako je Lipnice, je nyní v Česku asi sedmnáct.