Podle Lucie Špinkové, která na Lipnici bydlí, tam kanalizace měla být dávno. „Když se mě někdo zeptá, co je potřeba ve městě změnit, na prvním místě je kanalizace. Jinak se tu žije krásně,“ podotkla. Teď se plány zas o kus posunuly. „Dosáhli jsme velkého milníku. Právní moci nabylo rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o společném povolení stavby vodního díla. Máme stavební povolení,“ oznámil starosta Zdeněk Rafaj.

Výlet do Lipnice nad Sázavou nabízí široké vyžití. Od hradu až po podhradí.
Začínají noční prohlídky hradu Lipnice se Švejkem. Pro malé děti nevhodné

Cesta k samotné stavbě je však ještě daleká. Jak upřesnil místostarosta Marek Hanzlík, musí si Lipnice ještě nechat zpracovat projekt na dešťovou kanalizaci, která musí být oddělená. Po vydání stavebního povolení na splaškovou kanalizaci a vyřízení projektu na kanalizaci dešťovou radnice rozhodne o případných etapách výstavby kanalizace a připravuje cesty k financování této velké stavby. "Stavba je náročná a drahá. Takže příští rok určitě nezačne a plánovat ji asi budeme po etapách," dodal Hanzlík.