Tématem bylo hospodaření obce a školy, a zejména pak vratky státních dotací a penále vyměřené finančním úřadem. V případě nejhoršího scénáře se může jednat až o 25,4 milionu korun.

Hned v úvodu večera, vědom si rozjitřených emocí při minulém setkání, nabádal starosta Leoš Bláha ke slušné a věcné debatě. Jak se později ukázalo, zcela zbytečně.

Řešili jiné věci

Obyvatelé Lipnice přijali podávané informace s naprostým klidem a v následné diskusi se téma hospodaření nebo dluhy obce vůbec neprobíraly. Řešily se kontroly septiků, zvýšení poplatku za svoz odpadů, polepená autobusová zastávka nebo výměna skla na úřední desce.

Čekal jsem bouřlivější reakci lidí," přiznal po schůzi starosta. Podle jeho názoru je pětadvacet milionů pro běžné lidi tak vysoká částka, že si ji neumí představit, neumí s ní počítat a netýká se přímo jich osobně. I to mohl být podle něj důvod klidného průběhu. „Ta schůze byla úplně o ničem," vyjádřil se zastupitel Ladislav Horký.

V úvodní části starosta Bláha shrnul současné hospodaření obce, které by bez hrozících vratek dotací a penále bylo bezproblémové. Ekonomická situace se zkomplikovala poté, co finanční úřad dokončil kontroly státních dotací, které na různé stavební akce čerpalo minulé vedení v čele se starostou Ladislavem Horkým.

„Co dotace, to porušení, co porušení, to sankce," konstatoval Leoš Bláha. „Požádali jsme o posečkání a prominutí dluhů a formálně už nemůžeme dělat nic víc, než čekat na rozhodnutí generálního finančního ředitelství," řekl Bláha.

Slovo dostala i ředitelka školy Marie Opršálová. Ta seznámila přítomné se situací školy a poděkovala za příspěvky do sbírky. Místostarosta Marek Hanzlík pak pohovořil o některých akcích, které letos obec uskutečnila. Oč méně dotazů padlo během veřejné debaty, o to více měli Lipničtí zájem probrat se starostou Bláhou konkrétní záležitosti, například úpravy v obecních bytech a podobně. „Já jsem hlavně rád, že se mi podařilo uhájit pískoviště," řekl spokojeně jeden z lipnických obyvatel Michal Eigl.