Lipnický hrad do ní vstupuje nejen s odkazem na letošní sedmisté výročí první nepřímé zmínky o hradě, ale zejména pak s významnou novinkou, kterou je zpřístupnění restaurovaných prostor prvního patra Thurnovského paláce. Uvedl to kastelán hradu Marek Hanzlík.

Hrad ukáže cenné nástěnné malby

„Během několikaleté stavební obnovy této části hradu byly staticky zajištěny dvě místnosti včetně doplnění historických cihelných kleneb. V zachovaných starých místnostech byla vybourána novější historická příčka a tím byl rehabilitován jedinečný středověký obytný prostor, jehož součástí je i domácí soukromá kaple," řekl Hanzlík.

Právě v této kapli se dochovaly historicky cenné nástěnné malby, které prošly restaurováním a jejichž ústředním motivem je výjev Ukřižování a Zmrtvýchvstání Krista. „Malby pocházejí asi z období kolem roku 1520, kdy byla dokončena pozdně gotická přestavba hradu," poznamenal restaurátor David Zeman. Ten dodal, že při své práci postupoval čistě konzervačně. „Malba totiž byla již jednou před lety restaurována a byla tehdy dost poškozena tmely. K barevným korekcím jsme proto přistupovali jen velmi opatrně a jen v minimální míře," dodal Zeman.

Návštěvníci hradu se do opravených prostor prvního patra Thurnovského paláce poprvé podívají 19. dubna, a to u příležitosti Mezinárodního dne památek. „Právě na tento den jsme připravili dvě komentované prohlídky," pověděl Hanzlík. Územní památková správa v Českých Budějovicích (ÚPS), pod niž všechny státní památky na Vysočině od loňského roku spadají, bude podle Hanzlíka v nadcházejícím období usilovat také o zisk významných finančních prostředků z Norských fondů, a to právě pro hrad v Lipnici nad Sázavou. „Díky nim bychom chtěli na Lipnici vybudovat především stálou expozici, která by mapovala historii jednotlivých způsobů vytápění na hradech. Šlo by v podstatě o unikátní expozici. Nevím totiž, že by někde na území České republiky taková byla.Při její tvorbě bychom samozřejmě využili i náš lipnický kachlový poklad," pokračoval  Hanzlík.

Tento kachlový poklad tvoří podle kastelána Hanzlíka především dochované kamnové kachle. Jak kastelán  naznačil,  díky těmto prostředkům by správa hradu mohla uvažovat navíc o výstavbě nové přístupové cesty k hradu a také o některých venkovních fasádách.

Návštěvníci, kteří se na lipnický hrad vydají 6. června, budou zcela jistě příjemně překvapeni tím, že je hradem provedou děti. Konkrétně pak žáci z druhého stupně základní školy v Lipnici nad Sázavou. Hrad se totiž přidal ke státním zámkům v Jaroměřicích nad Rokytnou, Telči a Náměšti nad Oslavou a projektu řetězového provázení, s nímž přišlo Edukační centrum při Národně památkovém ústavu v Telči.

Podstata projektu spočívá v tom, že na prohlídkové trase se návštěvníci průběžně setkají s několika průvodci, kteří se střídají ve výkladu. „Návštěvníci si tak odnesou opravdu netradiční zážitek a dětští průvodci tak získají k památce osobní vztah a navíc si ověří, že dějepis se lze učit i úplně jinak, zábavnou formou," vysvětlila mluvčí ÚPS Jitka Skořepová.Na Lipnici se řetězového provázení zúčastní žáci páté a deváté třídy.

„Na roli hradních průvodců se budou mimo jiné připravovat i prostřednictvím několika workshopů, které povedou přímo na hradě odborníci telčského památkového ústavu. Výstupem pak bude suma informací, které návštěvníkům při řetězovém provázení, jehož trasu si také sami zvolí, nakonec sdělí," dodala Naďa Rezková z Edukačního centra v Telči.