Až do konce července mají obyvatelé obce, kteří chtějí na obecním pozemku poblíž svého domu zasadit nový stromek, možnost přihlásit se na obecním úřadě.

Podle starostky Blanky Zvolánkové ale nejde o běžné stromy nebo keře, ale ty, které podle organizátorů akce ze Sdružení Krajina na vesnici patří. „Přednost mají určité druhy stromů, jako je lípa srdčitá, třešeň ptačí Plena, třešeň pilovitá, střemcha obecná, javor mléč nebo okrasné jabloně,“ upřesnila starostka.

Do výsadby nové zeleně se v Oudoleni pustili již loni. Obyvatelé obce vysadili kolem staré poutní cesty společně asi 120 stromů. Na projekt obec Oudoleň získala dotaci z Kraje Vysočina z Fondu Vysočiny ve výši 40 procent z celkových nákladů.

Obec dále požádala o dotaci z Nadace Partnerství a projekt z Oudoleně byl zařazen do hlasování akce s názvem Stromy místo letáků. Vznikla tak nová alej, která zvítězila dokonce v soutěži Alej roku 2019.