„Stromy jsou v pořádku,“ argumentuje město. Spor připomíná Jiráskovu Lucernu v opačném pořadí. Tam se odbojný mlynář odmítá podřídit vrchnosti a skácet historickou lípu.

Rodina Kasalových, Švorcových a Havlíkových se naopak snaží u „vrchnosti“ domoci, aby staré lípy na náměstí důkladně prořezala a některé nechala rovnou porazit. „Až v zimě, kdy opadá listí, přestáváme žít ve tmě. V létě musíme svítit a topit,“ stěžuje si Vlasta Kasalová.

„Před domem s pečovatelskou službou radnice stromy vykácela, aby prý důchodci měli sluníčko. Máme nemohoucí babičku na invalidním vozíku přestěhovat do domova, protože tam radnice dbá, aby senioři měli světla dost?“, ptá se ironicky Marie Havlíková.

„U tenisových kurtů radnice nechala vykácet stromy, aby sportovci nemuseli zametat antuku. Kdo nese odpovědnost za vymýcení naprosto zdravé aleje?“, argumentuje Ivo Havlík a zdůrazňuje, že vlhké mikroklima vytvářené stromy na náměstí poškozuje i nedalekou autobusovou čekárnu.

Padající uschlé větve zas ohrožují bezpečnost cestujících. „Nejsme proti zeleni, ale ty stromy dvakrát přesahují náš dům a trhají nám kapsu,“ stěžuje si Hana Švorcová. Podle Jiřího Musila, vedoucího odboru výstavby a ekologie v Přibyslavi, jde o vleklý a zbytečný spor.

Rodina Kasalových.

Jenže nespokojené rodiny si nechaly vypracovat odborný posudek. „Stav stromořadí v městské zástavbě je kritický a na hranici životnosti. Lípy trpí hnilobou, některé je dobré pokácet,“ tvrdí lesní odborník Miroslav Brabec s tím, že stromořadí, jako je to přibyslavské, se do městské zástavby nehodí.

Radnice má jiný názor, a nechala si proto vypracovat posudek vlastní od soudní znalkyně Ireny Dundychové. „Stromy odpovídají svému stáří. Posudek doporučuje provést u některých stromů omlazovací řez, ale v dezolátním stavu nejsou, kácet není třeba,“ zdůrazňuje Musil a cituje názor soudní znalkyně.

„Jak rozumět větě v posudku, že stav stromů odpovídá stáří? My tomu rozumíme tak, že stromy jsou chatrné a větve musejí mít svázány obručemi, aby vůbec držely pohromadě,“ argumentují nespokojené rodiny, které se boje „za slunce v oknech“ nechtějí vzdát jen tak snadno.