Zpracovali jsme projekt „Logo hrátky – bezva hrátky", který byl úspěšný. Je zaměřený na podporu rozvoje dětské řeči, na získání didakticko – metodických pomůcek a materiálů pro hravé činnosti s dětmi.

Každodenní využití

S pomůckami a materiály pracují nejen vyškolené logopedické asistentky, ale i ostatní pedagogové na všech devíti odloučených pracovištích naší organizace. Využíváme je v každodenních činnostech s dětmi nebo při tvořivých odpoledních dětí a rodičů.

Velký přínos má pro naši práci s dětmi nová pomůcka Klokanův kufr.

Jedná se o ucelenou pomůcku zaměřenou na diagnostiku a následný rozvoj dítěte v oblasti řeči, motoriky, sluchového a zrakového vnímání a logického myšlení. Napomáhá nám připravovat děti na úspěšný vstup do základní školy.

Jak hravou formou pracovat s nově získanými pomůckami jsme si ukázali na setkáních logopedických asistentek. Zde vznikl zásobník nápadů, námětů a zajímavých aktivit pro celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Mgr. Pavla Adamcová