Záměr městského úřadu v Chotěboři na využití lokality Koubek se nesetkal u veřejnosti s příliš pozitivní odezvou.

Na webových stránkách chotěbořského internetového zpravodaje se rozpoutala hojná diskuse.

Budoucnost Koubku projednalo na mimořádném zasedání zastupitelstvo již v červnu. Lokalita by měla být využita pro startovací byty, dům s pečovatelskou službou, část plochy by měla sloužit do budoucna ke stavbě fitness centra.

„Koubek se dlouhé roky rezervuje na něco prospěšného. Je nevhodné velký prostor přístupný od hlavní silnice oddělit od dalšího prostoru před zimním stadionem od sportovního a kulturního jádra Chotěboře. Proč má pár startovacích bytů navždy zrušit přístup a využití lokality Koubek? Pro startování stačí někde zastrčený panelák a ne jen dvoupatrová řadovka na luxusním místě. Zda ta řadovka musí vzniknout, tak méně by, dle mého názoru, škodila nahoře u ulice Československé armády, nebo místo domu s pečovatelskou službou," myslí si například Martin Lachman. Účelový pečovatelský dům by své služby mohl plnit dle Lachmana také jinde. Když už na Koubku, tak na rohu u ulice U Čížkovy Studánky, aby hůře chodící důchodci to měli opravdu blíž k zdravotnímu středisku, za nákupem. Soukromé aktivity by měly být také jinde na soukromém pozemku.

„Podpora začínajícím rodinám by určitě neměla být řešena v této podobě a lokalitě. Bohužel si město již dávno nechalo ujet vlak a tímto způsobem určitě nevyřeší potřeby začínajících rodin. Právě nám asi začala předvolební kampaň," konstatuje Roman Tvrdík. Další obyvatelé Chotěboře se bojí, že ve startovacích bytech budou sídlit hlavně neplatiči a v sousedním parku posedávat mnohočetné rodiny sociálně nepřizpůsobivých.

Lokalita Koubek je dle územního plánu Chotěboře určena pro občanské vybavení veřejné, pro umístění zařízení sociální péče.

Není třeba se bát

„Vzhledem k tomu, že jde o hodnotnou lokalitu s dobrou dostupností do centra města, bylo rozhodnuto zpracovat pro tuto plochu dvě územní studie dvě varianty řešení.V zadání, které odsouhlasila rada města, bylo mimo jiné stanoveno, že lokalita bude řešena s ohledem na okolní typ zástavby jako citlivý přechod mezi objekty občanského vybavení v blízkém okolí, jako je Dům dětí Junior, sportovní hala, gymnázium a sousední bloky vilové zástavby. Z urbanistického hlediska bylo požadováno alespoň částečné zachování stávajících příčných komunikačních tras, které vedou přes zmíněnou lokalitu," vysvětluje Ludmila Pecnová, oddělení územního plánování a GIS městského úřadu v Chotěboři.

Lokalita Koubek bude nadále přístupná z okolních komunikací, tudíž není třeba se obávat oddělení od okolních prostor, například před zimním stadionem.

„Na mimořádném zastupitelstvu byla odsouhlasena varianta územní studie zpracovaná architektem Jiřím Markem. Se zpracovatelem budou vedena další jednání k upřesnění požadavků města a dotčených subjektů. Tyto pak budou zohledněny v dalším stupni projektové dokumentace. Územní studie je podklad sloužící pro prověření daného území. Pořízení územní studie jako podmínky pro rozhodování v dané lokalitě vyplynulo z územního plánu Chotěboř. Konečné řešení této lokality může být odlišné od zveřejněné územní studie," dodává Pecnová.