V polovině února letošního roku byla malé Klárce diagnostikována akutní lymfoblastická leukémie.

S radostí a nadšením se Klárka účastnila veškerých kulturních a společenských aktivit v obci. Působila v bezděkovském spolku malých hasičů, byla členkou skautské organizace Junák. Dnes bojuje se závažnou chorobou, která postihuje převážně děti. Jedná se o leukémii, což je velmi závažné onemocnění, doprovázené složitou a ne vždy úspěšnou léčbou, kterou provází celá řada vedlejších zdravotních komplikací.

Obětavá skautka

Dvojnásob smutná je v tomto případě skutečnost, že v době, kdy byla Klárka ještě zdravá, účastnila se jako skautka dobročinných sbírek určených na léčbu nemoci, kterou dnes právě ona sama trpí. V polovině února letošního roku byla malé Klárce diagnostikována akutní lymfoblastická leukémie.

Od té doby tráví většinu času v jedné z pražských fakultních nemocnic. Její léčba bude trvat minimálně dva roky. I přesto, že po celou tuto dobu nemusí být Klárka v nemocnici hospitalizována, bude třeba, aby několikrát týdně do pražské nemocnice dojížděla. „Toto přibližně dvouleté období bude velmi náročné i z toho důvodu, že léčba vyžaduje dokonale čisté prostředí, ve kterém pacient žije a také speciální stravu," vysvětlil její otec Vladimír Uchytil. S Klárkou bude v nemocnici pobývat po celou dobu léčby i jeden z rodičů. Tato skutečnost bude pro její rodinu náročná nejen psychicky, ale i finančně, protože jeden z rodičů se bude muset vzdát svého povolání.

Proto bychom si měli položit otázku, jak Klárčiným rodičům pomoci. Tu nejjednodušší a přímou pomocí je pomoc finanční, poskytnutím přímého daru pacientovi nebo jeho rodině. Za tímto účelem je pro Klárku zřízen účet, na který je možné finanční dary zaslat. Dárci tak podpoří Klárku a její rodinu v nelehkém životním období. Číslo účtu, kde mohou dárci Klárku finančně podpořit je: 2110409754/2700.

Příběh malé Klárky znovu upozorňuje na situaci, ve které se rodiče s těžce nemocnými dětmi nacházejí, a není jich málo.

Dobrovolníci mohou v takových případech finančně pomáhat prostřednictvím daru některé nadaci, která podporuje rodiny, jejichž členové bojují se závažným onemocněním. Mezi ně patří například nadace KAPKA NADĚJE nebo nadace DOBRÝ ANDĚL.

Dále je možné pomáhat prostřednictvím dárcovství krve a zápisem do registru dárců kostní dřeně. Bez dárců, kteří pravidelně darují krev nebo její složky a dárců zapsaných v registru dárců kostní dřeně, by nebyla léčba obdobně nemocných pacientů možná.

Bližší informace případným dárcům krve nabízí okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě na stránkách
www.onhb.cz. Informace o darování kostní dřeně potom na adresách: www.darujzivot.cz, nebo www.kostnidren.cz.