Leží na levém břehu Sázavy mezi Pohledem a Termesivy, dojít se k ní dá po červené turistické značce. Je to rodiště jednoho z nejlepších současných českých varhaníků. V roce 1939 zde přišel na svět František Petr, vystudoval Akademii múzických umění v Praze a na královský nástroj dosud koncertuje v nejzvučnějších kostelích hlavního města.

Rybníček plní voda z vydatného prameniště, když je jí hodně, přepadává přes kamennou hrázku a odtéká do blízké řeky. O průzračné čistotě hovoří přítomnost hbitých užovek. „Zatím jsem se nedostal k předsevzetí vypátrat, kdo osamocený dům před téměř dvěma sty let postavil a kdo v něm od počátku žil," řekl Deníku František Petr.

Ivo Havlík