Neobvyklý ruch do jinak poklidného místa přinesou žáci čtvrtých až devátých tříd, kteří sem přijedou poměřit své síly v soutěži Zlatý list. „Na Vysočině se jedná o 22. ročník, celorepublikově už o ročník 47,“ sdělila za pořadatele Chaloupky o.p.s. Lenka Šuverýková.

Jak vysvětlila, smyslem soutěže je umožnit setkání dětem se zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit jejich znalosti. „Ze soutěže by měla vzejít inspirace dětí i jejich vedoucích k další činnosti v přírodě a pro přírodu. Dvoudenní setkání v rámci krajského kola navíc přináší možnost vzájemné výměny zkušeností,“ podotkla Šuverýková.

Do krajského kola se letos probojovalo 16 družstev z Vysočiny – jmenovitě z Pelhřimova, Velkého Meziříčí, Jihlavy, Chotěboře, Polné, Lhotek, Borů a Nového Veselí.

„Ve čtvrtek 2. 5. nejprve proběhne obhajoba prací pro přírodu neboli představení celoroční činnosti kolektivu zpracované jako prezentace, divadlo, případně jinak. Začátek je plánován na 13. hodinu. Poté děti navštíví vodní elektrárnu v Dobré a Michalův statek v Pohledi, vzdálený 3 kilometry,“ popsala Šuverýková průběh prvního dne.

V pátek děti čeká hlavní program. A sice od 8:30 se vydají tříčlenné hlídky plnit úkoly soutěžní stezky z oblasti ekologie, ochrany přírody, životního prostředí, geologie, zoologie, botaniky a dalších. Ve 13 hodin pak proběhne vyhodnocení soutěže a předání cen. První družstvo z každé kategorie (tedy vítězná šestice v kategorii 4. – 6. třída a 7. – 9. třída) postupuje do národního kola, které se letos uskuteční ve Vanově u Telče.

„Krajské kolo soutěže tradičně pořádají Chaloupky o.p.s. za podpory Kraje Vysočina a Krajské rady dětí a mládeže. Poděkování patří zástupcům odboru životního prostředí v Jihlavě a Světlé nad Sázavou, Agentury ochrany přírody a krajiny, chaloupeckým pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na tvorbě soutěžních úkolů, jejich realizaci a hodnotí práce pro přírodu,“ upřesnila Šuverýková.