I po své smrti je tato osobnost našeho výtvarného umění spojena s havlíčkobrodským okresem, malíř je pohřben na hřbitově v Krucemburku, oblíbeném místě z jeho dětství, kde žilo jeho četné příbuzenstvo. Hrob leží pod věží kostela sv. Mikuláše a zdobí ho zvláštní pískovcový náhrobek, jenž se vymyká zdejším zvyklostem a co víc, vedle jména samotného Jana Zrzavého jsou na něm ještě dvě jména: Viléma Zrzavá rozená Kaizlová, to byla malířova maminka a Boleslav Zrzavý, nejmladší jeho bratr.

Proč tomu tak je, vysvětluje předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého Jitka Měřínská: „Pískovcový náhrobek, který byl do Krucemburku pževezen z Čáslavi, kde byla původně pohřbena malířova maminka a také nejmladší malířův bratr Boleslav, byl zhotoven dle návrhu samotného Jana Zrzavého. Malíř byl inspirován bretaňskými hřbitůvky, které často vídal při svých pobytech ve Francii. Ostatky obou jeho drahých byly dle malířova přání uloženy také do hrobu v Krucemburku. Postarali se o to po malířově úmrtí jeho příbuzní, aby tímto vyplnili Mistrovu vůli. Ostatní malířovi sourozenci jsou pochování tam, kde se každý z nich ocitl na své životní pouti. Malířův otec Jan Zrzavý, okrouhlický řídící učitel, je pochován v Krásné Hoře poblíž Okrouhlice.“

Jiří Víšek