Vloni natočil sběrný dokument, v němž mu 90 občanů městyse ze stejného počtu ročníků narození, až po rok 1920, odpovědělo na otázku, co je pro ně v životě důležité. Zajímavě sestřihaný a ozvučený film byl nadšeně přijat. Tento týden výtvarník točí jiný film – o sobotním hasičském plese, počínaje zvaním od domu k domu, přes přípravu občerstvení, až po taneční rej a závěrečnou brigádu při úklidu sokolovny. „Když jsme se do Borové s manželkou přistěhovali, ještě jsme neměli vybaleno a šli jsme na tehdy požárnický bál, nic lepšího pro seznámení s lidmi jsme nemohli udělat," vzpomíná umělec a leští čočku kamery. Na snímku Filip T.A.K. se dvěma svými oleji; zobrazil na nich Havlíčkovu Borovou ve dne a v noci.

Ivo Havlík