Rekonstrukci školní budovy, která pochází z roku 1890 plánoval obecní úřad v Dolním Městě už dlouho. „O dotaci jsme požádali jen zkusmo,“ upřesnil starosta obce Pavel Chlád, ale to, co následovalo, zastupitelé vůbec nečekali. „Na počátku léta z Ministerstva financí z Programu přišel šok. Byla nám přiznána podpora ve výši přes 15 milionů korun, kterou naše obec nikdy na žádnou akci neobdržela,“ konstatoval starosta Pavel Chlád.

Jak dodal, chtěli zastupitelé podáním žádosti pouze zjistit, jaké šance mají získat na obnovu školy peníze od státu, ale že uspějí hned na poprvé, to nikdo nečekal. Následovalo urychlené výběrové řízení na stavební firmu, která školu přestaví. Vítězná firma ze Zlína slíbila, že to zvládne za skoro dvacet milionů.

Nemocnice Havlíčkův Brod.
Nemocnice v Brodě potřebuje dobrovolníky do prádelny

Probíhala jednání s hygienou, stavebním úřadem, krajským úřadem a Ministerstvem školství o zápisech nových výukových míst pro školní družinu a základní školu. Mezitím personál školy uklízel, třídil a balil věci do krabic. Stěhování školy se zúčastnilo asi 35 obyvatel obce, trvalo jim to něco málo přes dvě hodiny.

„Do konce srpna jsme dále zprovoznili nové třídy v hasičárně, kde se učil 1. a 2. ročník a družina, dále ve fotbalových kabinách, kde se učil 3., 4. a 5. ročník. Takovéto stěhovací manévry naše obec zcela jistě nepamatuje a dost možná že dalších 100 let nezažije,“ popsal situaci starosta Chlád.

Hned poté se budovy staré školy pustili dělníci s bourací technikou. „A co se v naší škole změní? Raději řekneme, co zůstane – zůstanou obvodové zdi s okny a větší část vnitřních nosných zdí. Vše ostatní bude vybouráno a nahrazeno novým,“ zdůraznil starosta. Školu chce obec znova otevřít už příští rok na jaře.

V nové budově se rozšíří prostory pro družinu, školáky potěší i velké šatny, v první patře i nové hygienické zázemí včetně prostoru pro úklid. Veškeré úpravy školy jsou navrženy tak, aby v budoucnu mohla být budova školy propojena s plánovanou přístavbou tělocvičny.

Z historie školy

Podle záznamů staré školní pamětní knihy se v Dolním Městě začalo vyučovat 12. ledna 1808. Tehdy ještě nebyla v obci školní budova. Vyučovalo se v domku č. 73 a to až do roku 1836. V roce 1836 byla postavena jednotřídní škola. Budova měla číslo popisné 102. K dolnoměstské škole byly od počátku přiděleny obce: Meziklasí, Smrčensko, Radostovice, Křepiny a zpočátku i Záběhlice, později Loukov a Bystrá. Roku 1871 byla škola rozšířena na dvoutřídní. Pro druhou třídu byla pronajata místnost v domku č. 72. Takto se vyučovalo do roku 1890.

Roku 1887 byl obcí zakoupen pozemek pro školu. Stavba nové školy probíhala v letech 1889 až 1890. 21. září 1890 byla v nové škole zahájena výuka. Škola fungovala původně jako trojtřídní, od září 1891 jako čtyřtřídní a od roku 1903 jako pětitřídní. Rozšíření počtu tříd si brzy vyžádalo přestavbu přízemí. V roce 1925 byla provedena přístavba školy a v roce 1927 si budova vyžádala větší opravu. Přesto stará pamětní kniha uvádí některé přetrvávající citelné nedostatky: Ve škole není voda, přízemí je velmi vlhké, na chodbách je málo světla.

V této budově funguje základní škola dodnes, ale v průběhu času bylo provedeno několik dalších náročných rekonstrukcí – zavedení vody a napojení na kanalizaci, výměna oken a podlah, zavedení elektrického a později plynového topení, výměny střešní krytiny, atd.

Jako první učitel je uváděn Václav Novotný, který v Dolním Městě působil do roku 1844. Jako učitelský provizor byl odkázán na sobotáles a skromné milodary občanů o koledách, poutích, posvíceních a jiných příležitostech. Zažil plně bídu kantorského povolání.

Zdroj: Historie obce Dolní Město