„ Mariánský sloup pochází z roku 1770 a jeho autorem je mistr Jakub Teplý z Pardubic. Na žulovém čtyřhranném podstavci jsou uprostřed latinská chvalořečení Panně Marii a na čtyřech stranách stojí sochy českých patronů – sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána," popsal podobu historické památky starosta Zdeněk Tůma.

Sousoší je značně poškozené

Uprostřed se zvedá sloup s oblaky a andílky, který je ukončen sochou Panny Marie. „Poslední restaurátorský zákrok byl proveden v roce 1988. Sousoší je v současné době značně poškozené a zanesené sedimenty. Žulové části sloupu jsou v téměř havarijním stavu. Projevuje se dlouhodobá absence odborného restaurátorského ošetření," konstatoval starosta Tůma. Navržena je proto celková obnova a restaurování památky s důrazem na důkladnou penetraci. „Protože se jedná o nemovitou kulturní památku, je obnova navržena v souladu se závazným stanoviskem příslušeného orgánu státní památkové péče," zdůraznil starosta. Návrh na restaurování tohoto sloupu řeší podle starosty rozdělení prací na dvě etapy.

„Předpokládaná realizace I. etapy je plánována v létě 2016. Předpokládaná realizace II. etapy je plánována na rok 2017, a to i s ohledem na finanční možnosti města," podotkl starosta. První etapa zahrne restaurování všech pěti soch a restaurování zdobného pylonu. Ve II. etapě je plánováno restaurování všech žulových částí památky.

„Na realizaci I. etapy byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina," upřesnil starosta Tůma s tím, že přehled schválených dotací bude zveřejněn nejpozději do 31. 5. 2016. Předpokládané celkové náklady obnovy činí asi 1,1 milionu korun včetně DPH. Přitom I. etapa bude podle starosty stát 850 tisíc korun, II. etapa přijde na 250 tisíc korun.

„Ještě v této chvíli nemáme k dispozici konečné rozhodnutí o výběru restaurátora, tedy ani výši vysoutěžené ceny. Realizace I. etapy je plánována bez ohledu na přidělení dotace," dodal starosta Tůma.