Přesné datum založení knihovny v České Bělé není známo. V kronice školy je záznam z roku 1919 o otevření knihovny, tehdy čtenářské besedy, v najaté místnosti v čísle 44 (u Fichtnerů). V Pamětní knize městečka České Bělá, je uvedeno, že v roce 1922 měla knihovna již 200 svazků. Marie Jůdová se stala knihovnicí od července roku 1989. V té době měla knihovna asi 9 500 titulů. O Marii Jůdové se dá říci, že se pro práci knihovníka narodila.

Ideální knihovník

„Vždycky jsem ráda četla. Přála jsem si studovat na knihovnické škole. Nakonec se mi to přání splnilo. Stala jsem se knihovnicí. Není to pro mě jen práce. Jsem ráda, že mohu dělat něco, co mě baví a těší. Takové štěstí každý nemá," říká paní Marie. Knihovna sídlí v obecní budově, kde přes chodbu je úřad městyse. Většinu čtenářů, kterých je v současné době necelých 150, tvoří střední a starší generace, především ženy. „Občas k nám přijdou maminky, děti, ale obecně mladí moc nečtou. Skladbě čtenářů odpovídá i výběr titulů.

Nejoblíbenější jsou ženské romány a detektivky," vysvětluje paní Marie. Ona sama prý čte nejraději naučnou literaturu, která se zabývá například psychologií nebo zdravým životním stylem. Jak má vypadat takový správný knihovník?

Viditelně musí mít nejen hluboké znalosti o literatuře, ale také velkou trpělivost, laskavost a schopnost jednat s lidmi. To vše paní Marii rozhodně nechybí. Není nic výjimečného, že do knihovny přijde čtenář, který má na papírku napsaný titul, který by si chtěl přečíst. Ale název neodpovídá skutečnosti. Pak je někdy velkým uměním pro knihovníka knihu doslova vypátrat, aby čtenář odešel spokojený.
V budově městyse Česká Bělá je knihovna od roku 1991. Má dětské oddělení, sklad výměnných fondů i místo pro dva počítače, které může zdarma využívat veřejnost. Přesto, jak si posteskne Marie Jůdová, knihovna „bojuje" s místem. „Knih je pořád víc. Místa ubývá, ale nerada bych, aby se knihovna musela některých titulů zbavovat. Protože vždy se najde někdo, kdo má o ně zájem," říká paní Marie.
Velkou rekonstrukcí prošla knihovna v roce 1999. Zvětšila se půjčovní plocha a díky grantu Ministerstva kultury ČR bylo možno zakoupit počítač s jehličkovou tiskárnou. V roce 2000 byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém. Z dalšího grantu byl zakoupen druhý počítač a barevná tiskárna pro tisk z internetu. Podařilo se vytvořit dobře fungující počítačovou síť.

Od roku 1999 má knihovna veřejnou internetovou stanici, od května 2002 byla připojena digitální telekomunikační sítí. Zájemci si zde mohou zapůjčit i videokazety ze života městečka. V pravidelných intervalech pořádá knihovna v České Bělé i různé zajímavé besedy pro veřejnost.

Ideální knihovna, jak praví samotné motto webových stránek knihovny v České Bělé, se stará o lidi. Je provázaná s životem v obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální" knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.