Na jmenování Kamerlinga čestným občanem Brodu se v pondělí jednohlasně shodlo všech 23 zastupitelů.

„Havlíčkův Brod je město, jehož brány jsou ti vždy otevřeny," řekl při předávání klíče Kamerlingovi starosta Jan Tecl.
Školské výměny

Briellský učitel je dlouholetým organizátorem středoškolských výměn. Do činnosti partnerského výboru Havlíčkův Brod – Brielle se aktivně zapojil již v roce 1985 a do roku 1996 ho vedl.

Role organizátora výměnných pobytů středoškoláků mu zůstala až do současnosti, kdy si obě města připomínají jubilejní třicáté výročí vzájemné spolupráce.

Za tři desetiletí se tak díky vzájemné výměně dostalo do nizozemských rodin pět sed dvacet sedm českých studentů, do českých rodin pak pět set třicet devět Nizozemců. Z toho čtyřicet pět briellských středoškoláků pobývá v Brodě právě v této době.

Cyklus pravidelných výměn, při kterých studenti získávají řadu zkušeností ze zahraničí, navazují přátelské vztahy se svými vrstevníky a zdokonalují se v cizím jazyce, se týká v našem městě především gymnázia, obchodní akademie a stavební školy. Díky této formě návštěv došlo k oboustrannému poznávání národní kultury, ale studenti navštívili i mnoho měst, přírodních památek či kulturních akcí.

Titul čestného občana Brodu v minulosti získal například také bývalý starosta Brielle Cor de Ronde, válečný veterán Imrich Gablech nebo houslista Bohuslav Matoušek.

Lukáš Zadek