Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo obce provést rekonstrukci mateřské školy. Díky tomu by se její kapacita z původního počtu 28 dětí, zvýšila na více než 40. Rekonstrukce vnitřních prostor školky by znamenalo i zvýšení komfortu.

Nová umývárna, podlahy, lepší zázemí pro zaměstnance. Nejdůležitější je ale zvýšení kapacity. Protože jak vyplynulo z demografických údajů, které má obec k dispozici zhruba od roku 2002, tak by nejpozději v roce 2021 by byla mateřská školka pro tolik dětí malá. Ideálně v roce 2020 chce obec mateřskou školu rozšířit a vybudovat v ní ještě jednu třídu. S tím samozřejmě souvisí i modernizace celého zázemí mateřské školy.

Vedení obce již zadalo projekt společnosti PROJEKT SVĚTLÁ v.o.s. a na budoucí přestavbu školky chce obec získat aspoň nějaké peníze z dotací.