Předškolní věk  je rozhodujícím obdobím pro získávání a osvojování si návyků a způsobů chování. Proto jsme v naší mateřské škole ve Ždírci nad Doubravou vytvořili projekt „Já človíček", který je na mezilidské vztahy zaměřen.

Projekt je rozdělen na 10 částí. Každý měsíc se naše učitelky promění v děti navštěvující MŠ. V jednotlivých scénkách pak předvádějí, jak bychom se neměli chovat.

Již máme za sebou části zaměřené na zdravení a poděkování, stolování, půjčování hraček a úklid, agresi a ubližování. Tento měsíc  jsme  zvolili  téma „posmívání se a náznak šikany".

Naše „děti" (paní učitelky) byly na sebe při hře zlé, nechtěly si s určitými dětmi hrát, posmívaly se, když se někomu něco nepovedlo. Dokonce nutily jednu holčičku,  aby  za ně uklidila hračky a teprve pak že se s ní  budou kamarádit. V následném rozboru nám děti pomáhaly hledat nevhodné chování a navrhovat řešení jednotlivých situací.

Jsme právě v polovině projektu a myslíme si, že jsme vykročili správným směrem. Děti i učitelky se na scénky vždy těší, celková atmosféra je velmi přátelská a uvolněná, děti jsou aktivní a výborně spolupracují – a to jsou snad ty nejlepší předpoklady, aby si děti kromě toho, že se dobře pobaví, odnesly i něco víc.

A jaká témata nás ještě čekají? Pomoc handicapovaným, chování fair play – nepodvádět, úcta ke stáří, pozor před neznámými lidmi a na závěr ekologie a třídění odpadu.

Název projektu „Já človíček" jsme zvolili proto, že bychom si moc přáli, aby naši malí človíčci ze školky byli v budoucnu milováni a respektováni, ale aby také uměli milovat a respektovat druhé.

Jiřina Novotná