Chtěl bych jako statutární zástupce a tajemník TJ Jiskra Havlíčkův Brod reagovat na rozhovor v Deníku s panem Jiřím Kopicem, který byl ještě na podzim 2014 člen Rady města Havlíčkův Brodu a zastupitel a v článku říká , že všichni sportovci trénují a hrají za 1 korunu.

Toto tvrzení není pravda. Naše tělovýchovná jednota je největší ve městě Havlíčkův Brod i na jeho okrese a je i jedna z největších jednot v Kraji Vysočina. Sdružuje na 17 druhů sportů a přes 1400 členů. Pro potřeby tréninků a mistrovských zápasů v podstatě využíváme všechny tělocvičny Základních škol, dále SPŠS, Obchodní akademie a Hotelová škola na Kyjovské a tělocvičnu v areálu Zimního stadionu.

Všude platíme tržní nájem. A zvláště v tělocvičně na Zimním stadionu platíme 220 korun za jednu hodinu bez DPH, kde jiné sporty a některé ZŠ platí pouze korunu za hodinu. Byli bychom rádi, kdybychom se mohli řadit ke sportům, které tuto výsadu mají.

S úctou ke všem sportovcům
tajemník TJ Jiskra Havlíčkův Brod Pavel Mazánek