Paní Květa z Havlíčkova Brodu vodí svoji dceru Terezu do stacionáře už 15 let. „Kdybych chtěla své dceři poskytnout doma takovou péči jako má v Úsvitu, nezvládla bych to.

Starala jsem se o ni od malička, kvůli ní jsem nemohla jít ani do práce. Teď už stárnu a ubývají mi síly. V Úsvitu ji naučili všechno. Číst, psát, starat se o sebe, dokonce šít na stroji, takže mám jistotu, že o ni bude postaráno, i když tady nebudu," pochvaluje si paní Květa a doufá, aby zařízení Úsvit existovalo v Havlíčkově Brodě co nejdéle a pomáhalo rodinám stejně postižených dětí.

„Každou chvíli slyším, že se podobná zařízení ruší, protože v tomhle státě nejsou peníze na nic. Ale pro koho jiného už by měly být peníze, než pro postižené. Proto mám strach, aby něco takového nepotkalo i Úsvit," říká paní Květa s obavami.Nejradši se dívám na zprávy a taky poslouchám dechovku. Umím si doma už sám uvařit. Zvládnu kafe, čaj, polívku i knedlíky," prozrazuje klient Petr Haubert, který žije už třetí rok v chráněném bytě, který také provozuje denní stacionář Úsvit, zařízení Svazu pomoci mentálně postiženým.

Za pomoci asistenta se  učí domácím pracem, vařit, uklízet, postarat se o sebe. Ve volném čase se Petr ještě s oblibou věnuje pletení.

Léta radosti i zklamání

"Za těch šestnáct let ušel Úsvit dlouhou cestu, byla to cesta plná hledání, nalézání i ztrát," říká ředitelka zařízení Dana Koudelková. V současné době Úsvit pečuje o necelou dvacítku klientů s mentálním i tělesným handicapem. Nejstaršímu bude brzy padesát let, nejmladšímu je 16 let.Klienti se učí samostatnosti, sebeobsluze, různým ručním pracím, v mezích svých možností se vzdělávají. Rodinám mentálně handicapovaných klientů nabízí  Úsvit i možnost chráněného bydlení.

Za šestnáct let se podle ředitelky stabilizoval i pracovní tým, což je pro klienty stacionáře velkým přínosem. Devět zaměstnanců stacionáře je plně kvalifikovaných pro práci s mentálně postiženými.

Za zvlášť úspěšný moment považuje ředitelka rok 2012, kdy zařízení prošlo zdárně inspekcí kvality sociálních služeb.
„Ovšem největší zklamání pro nás bylo, když město Havlíčkův Brod odmítlo investovat byť s podílem Evropské unie do budovy, která by byla naším vlastnictvím. V současné době jsme tedy stále v pronájmu a nemůžeme rozšířit spektrum služeb, především  chráněné bydlení, jak bychom chtěli a potřebovali," konstatuje ředitelka.

Za dobu  své existence prošlo zařízením Úsvit 51 klientů, vystřídalo se zde 24 zaměstnanců. Zařízení ale také poskytuje cenné zkušenosti studentům  středních a vysokých škol z oboru speciální pedagogiky a sociální práce.