„Jiří Holešák získal zlatou Merkurovou medaili za svou celoživotní činnost pro Hospodářskou komoru ČR. Jako jednatel společnosti HBH odpady, s. r. o., byl zakládajícím členem OHK HB, předsedou představenstva OHK HB v letech 1994-2005 a místopředsedou v letech 2005-2008 a spoluzakládal Krajskou hospodářskou komoru Kraje Vysočina,“ informoval za Okresní hospodářskou komoru v Havlíčkově Brodě Aleš Kadlec.

S odpady zodpovědně

Jiří Holešák je jednatelem společnosti HBH odpady, s. r. o., ryze české soukromé firmy, která v roce 2007 navázala na působení firmy Jiří Holešák - HBH Sběr surovin fungující na trhu od roku 1991. „Firma se zabývá především výkupem, sběrem a úpravou druhotných surovin. Provozuje pro město Havlíčkův Brod a okolní obce sběrný dvůr, zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a svoz nebezpečných odpadů,“ upřesnil Kadlec. V roce 2015 uvedla společnost HBH do provozu třídící linku odpadů a ve stejném roce získala v soutěži Společensky odpovědná organizace Kraje Vysočina první místo a o rok později pak druhé.

Druhý z oceněných, Igor Zahrádka, generální ředitel a spolumajitel společnosti B:TECH, a. s., byl oceněn stříbrnou Merkurovou medailí. „S Hospodářskou komorou České republiky spolupracuje Igor Zahrádka v rámci její regionální složky Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod zejména v oblastech podpory a propagace technických oborů,“ informoval Aleš Kadlec. Pod vedením Igora Zahrádky začala společnost uskutečňovat pravidelný tříhodinový interaktivní program pro žáky základních a studenty středních škol z regionu, otevřela elektrotechnický kroužek, který nyní navštěvuje 26 žáků a studentů.

„Společnost B:TECH, a. s., se pod jeho vedením stala nejvýznamnějším partnerem Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod v oblasti osvěty a propagace technických oborů žákům a studentům v regionu,“ doplnila informace Ludmila Dočkalová.

Merkurovy medaile se předávají každoročně na slavnostním večeru před Sněmem HK ČR a udílejí se za významnou spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.