Nedostatek pitné vody trápí třeba městečko Štoky. „ Extrémně suché léto ukázalo, že studny u Hanesova mlýna (zásobují Štoky pitnou vodou), nemají dostatečnou rezervní kapacitu vody. Proto byla také přimíchávána voda ze zdroje nad Petrovicemi. VaK Havlíčkův Brod, jako vlastník a provozovatel vodovodního řadu ve Štokách, má proto snahu (i na základě urgentních žádostí městyse) napojit štocký vodovodní řad na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany,“ informoval obyvatele Štoků starosta Pavel Královec. Tato projektová snaha o napojení Štoků na zmíněný skupinový vodovod, je však komplikována podle starosty některými soukromníky kteří odmítají zatížení svých pozemků břemenem. Posílit vodní zdroje potřebuje také obec Leština u Světlé. Tady loni vyhlásili akci úspory a každý měsíc sledují, jak obyvatelé Leštiny šetří vodou.

„Koncem prosince 2018 naše obec obdržela opravdový dárek pod stromeček, a to dotaci ve výši 2,9 milionů korun ze Strukturovaného fondu životního prostředí z celkového rozpočtu akce 3,6 milionů korun na posílení vodárenské soustavy. Z toho mám opravdu velkou radost. Studny, které jsou z osmdesátých let minulého století, se počínají svou vydatností s námi loučit,“ konstatoval starosta Karel Krajíček. Velkou pozornost věnovali v obci Víska na Chotěbořsku budování nového vrtu pro místní vodovod. Práce na samotném vrtu byly zahájeny loni na podzim vyměřováním. Vrt začala firma hloubit koncem listopadu a práci ukončila 12. prosince. Vrt má hloubku 83 metrů.

Ilustrační foto.
Mokrý sníh nese vláhu, ale láme stromy a kůrovce nezastaví

Velký a důležitý úkol je hledání nového zdroje pitné vody pro městys Havlíčkova Borová. „ I přes obnovení staré studny u vodárny jsme byli nuceni dovážet vodu i v měsíci listopadu od firmy Havlíčkova Borová zemědělská a.s., která nám to umožnila, díky jí za to. Nyní máme čtyři zdroje vody, které jímáme v mělké hloubce pod terénem. Aby byla situace do budoucna stabilizována, musíme najít pátý zdroj, a to v hloubce 80 až 100 metrů,“ informoval obyvatele Borové starosta Přemysl Tonar Na výběru místa vrtání a průzkumu v Borové intenzivně pracujíod začátku prosince lloňského roku ve spolupráci s hydrogeologem. Voda se nedostává ani místním částem městečka Vilémov, kde už druhý rok pro tyto osady budují vodovody.

Zvedák pomůže zdravotníkům, ale je pohodlnější i pro pacienty.
Práci s těžkými pacienty ulehčí sestrám v brodské nemocnici zvedáky