Přibyslavští skauti si podle vedení přibyslavské radnice zaslouží velkou pochvalu za pořádání akcí pro veřejnost i pro svoje kamarády.

Přibyslavští skauti se sdružují celkem ve třech oddílech, od nejmenších až po téměř dospívající.  Každý rok pořádají přibyslavští skauti  letní tábory se zajímavým  programem, putovní tábory, vodácké tábory.

Jejich aktivitu město Přibyslav oceňuje a podporuje.  Letos například budou přibyslavští skauti pořádat letní tábor společně se skauty z družebního   Nizozemí. Přibyslav totiž udržuje už několik let přátelství s nizozemským městem Mook.

Tábor se bude konat v červenci v lokalitě Železné Horky, ale jen zhruba týden, pak se skauti vydají na putovní tábor do Jeseníků. Přibyslavští skauti jsou rovněž pořadateli  tradiční soutěže Žižkovo kolečko, byli to právě skauti ,kteří se rozhodli obnovit naučnou stezku k vodní nádrži Jabloňák.

O náplň činnosti skautských oddílů se starají  jejich vedoucí, například Helena Hrnčířová, Renata Trvdíková nebo Karel Březina.

Podle vedoucích je v Přibyslavi o členství ve Skautu  mezi dětmi velký zájem, neboť skautský oddíl nabízí kvalitní náplň volného času, nová přátelství, učí samostnatnosti a ohleduplnosti k druhým. Učí uznávat ty pravé společenské hodnoty. Skauti mají i vlastní kroniku, kterou pečlivě vede Veronika Trdá. V současné době je členy přibyslavského skautu asi 60 dětí  do osmnácti let věkuŘady vedoucích ale potřebují posílit.