Zvláštností je skutečnost, že základní dokument samosprávy schválili zastupitelé bez investičních výdajů. Příjmová část rozpočtu počítá s více než 62 miliony korun, výdajová pak s 56,3 milionu korun. To ale podle Přibyslavských v žádném případě neznamená, že chod města by se měl v letošním roce úplně zastavit. Důvodem omezení investic je plánované dokončení náročné rekonstrukce budovy základní školy. Tu chce město pokrýt úvěrem v řádu desítek milionů korun.

Do kategorie výdajů jsou podle přibyslavského místostarosty Martina Kamaráda zahrnuty například peníze pro příspěvkové organizace města, platby za svoz a likvidaci odpadů, na péči o zeleň, zajištění chodu městského úřadu a také prostředky pro pečovatelské služby.

„Příspěvkové organizace města dostanou peníze pro letošní rok ve stejné výši jako loni. Přispějeme i na činnost požární ochrany. Zhruba jeden milion korun půjde do oprav chodníků," upřesnil místostarosta.

Řada priorit

Místo investičních akcí si v Přibyslavi zastupitelé, radní a správci jednotlivých resortů stanovili priority. Budou se ovšem muset smířit s tím, že finanční prostředky budou mít velmi omezené.

Za rok bude možné utratit zhruba deset milionů korun. „K těmto prioritám patří například technická infrastruktura pěti parcel u Hesova. Zasíťovány by měly být do konce července," uvedl jeden z příkladů Kamarád.

Inženýrské sítě budou stát zhruba 2,3 milionu korun. Do priorit letošního roku patří rovněž hasičárna a kaple v Dolní Jablonné, které si tamní dobrovolní hasiči opravují svépomocí, město Přibyslav jim věnuje dřevo asi za milion korun. Zároveň chce město Přibyslav zakoupit pro technické služby speciální zametací stroj pro zimní a letní údržbu.

„Důležitou investicí je pro letošní rok chodník v Dobré. Požádali jsme o státní dotaci na jeho stavbu, protože se jedná o akci poměrně finančně náročnou. Stavba chodníku kolem silnice I. kategorie je ale nutná, už s ohledem na značný počet nehod v těchto místech a bezpečnost chodců. Souběžně s chodníkem bude třeba provést další stavební úpravy u autobusové čekárny a vytvořit přechodová místa," vysvětlil místostarosta Kamarád.

Jak doplnil starosta Jan Štefáček,  chystá ještě Přibyslav například výměnu městského rozhlasu v rámci takzvaných protipovodňových opatření. Nicméně i při finančním omezení vytčené priority přesahují onu hraniční částku deseti milionů korun. Podle starosty ale radnice počítá s tím, že bude výsledná cena jednotlivých stavebních akcí snížena v rámci výběrových řízení, neboť v období ekonomické krize nabízejí stavební firmy z důvodů nedostatku zakázek služby za výrazně nižší ceny než obvykle.

Ovšem finanční omezení  v investicích neskončí letošním rokem. Budou se s ním muset vypořádat i noví zastupitelé a radní vzešlí z letošních komunálních voleb. Úvěr, který město plánuje, je asi 65 milionů korun, v dalších letech ho bude muset splácet. Podle místostarosty Kamaráda ale šetření ve výdajích bude svým způsobem prospěšné a lze ho brát jako jakýsi trénink na léta příští, která už nebudou obdobím hojnosti. Neboť v brzké budoucnosti město přijde o příjmy ze skládky komunálních odpadů a muselo by i tak začít výrazně šetřit.