Jak už bývá ve Světlé tradicí byl festivalový program velice bohatý a nebyly to pouze dva festivalové dny plné vystoupení folklorních souborů.

V pondělí 20. května byla ve vestibulu Sportovního centra Pěšinky otevřena výstava výtvarných prací dětí na téme Jarmark, po celý týden od 20. do 24. května byla na jídelním lístku školní jídelny ZŠ Lánecká regionální horácká jídla.

Pátek čtyřiadvacátého byl ve znamení tanečních vystoupení, v divadelním sále Společenského domu se uskutečníly dva výchovné koncerty pro žáky základních škol, kterých se zúčastnila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová, odpoledne se dětské folklorní soubory představily v Pěšinkách v přehlídkovém pořadu Pramínky, na kterém všechny vystupující pozdravil senátor Parlamentu ČR Jaromír Strnad.

Do festivalového programu krásně zapadl úžasný koncert skupiny Čechomor a po té se zpívalo v Městské restauiraci v pořadu nazvaném Posezení u cimbálu. Sobota nabídla hlavní festivalový program. Dopoledne jarmark lidových řemesel na náměstí před radnicí s ukázkami tanečních vystoupení folklorních souborů, následovalo přijetí zástupců zúčastněných souborů představiteli města na radnici, kterého se zúčastnili poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský a poslanec Poslanecké sněmovný Parlamentu ČR, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Zlatým hřebem programu při takových akcích bývá krojovaný průvod městem všech účinkujících a bylo tomu tak i ve Světlé za podpory krásného slunečného počasí. Všechny folklorní soubory prošly městem od zámku do Pěšinek kde se uskutečnil hlavní festivalový pořad Horácko zpívá a tančí.

Dvanáct souborů se během odpoledne představilo na ploše zimního stadionu a když přišel závěr, moderátorka festivalu Radka Ehrenbergerová připomenula všechny účinkující, aby jim poděkovala. Byly to Horácké soubory Bystřinka a Studánka ze Žďáru nad Sázavou, Drahánek a Drahan z Blanska, Malá Kalamajka z Havlíčkova Brodu, Šípek z Jihlavy, muziky souboru Pramínek z Jihlavy a Horácká muzika ze Žďáru nad Sázavou a domácí Škubánek.

Jako hosté to byly soubory Dubínek ze Sezimova Ústí, Jitřenka z východočeské Dolní Čerrmné, Hadářek z Červeného Kostelce a Krušpánek z Velké Bystřice u Olomouce. Do Světlé přijely i zahraniční soubory Zemplínik z výchoslovenských Michalovců a soubor lidových tanců Zemské mládeže Rappottenstein z Rakouska. Samotný závěr byl skutečně emotivní, na scénu přišli všichni účinkujicí a společně si zazpívali lidovou Šel zahradník do zahrady s motykou, Světelští zpívali Šel zahradník do Světlé, nakopal tam erteple a košík k tomu, pelášil s tím domů.

Text a foto: Jiří Víšek