Vlastníkem zámku je Kraj Vysočina.

U jednoho pomyslného stolu zasedli vedle zástupců pořádající komise starosta Světlé Jan Tourek, zastupitel a historik Josef Böhm, architekt města Miloslav Stříbrný, notář Ladislav Vondrák a potencionální zájemce o koupi zámku, Zdeněk Steinitz z Prahy. Pořadatelé i zástupci města byli překvapeni nečekaně vysokou účastí občanů. Lidí bylo tolik, že se do jednací síně nemohli vejít.

„Zámek by měl patřit městu," má jasno zastupitelka Eva Kořínková. „Mohla by se tam přestěhovat například mateřská, základní nebo umělecká škola, stejně tak i některé odbory městského úřadu nebo například kulturní centrum KyTICe. Podle našeho průzkumu by na nejnutnější opravy mělo stačit 4,5 milionu korun," řekla Kořínková.

Pro školy je zámek nevhodný

S jejími argumenty ale zásadně nesouhlasí starosta města, Jan Tourek. „Na úvod je třeba říci, že zámek městu nikdy nepatřil. Neumím si také představit využití zámku pro potřeby základní nebo umělecké školy. Děti by musely přecházet velmi frekventovanou silnici, zástupci umělecké školy se rovněž vyjádřili, že jsou pro ně prostory zámku nevhodné. Navíc všechny současné budovy, kde sídlí tyto instituce, máme opravené. Aby se na zámek stěhovala část městského úřadu, to už si vůbec neumím představit. Lidé by to měli daleko, navíc u zámku ani není dostatek parkovacích míst," má jasno Tourek.

Ten také zpochybnil i výši částky potřebné pro případné úpravy zámku. „Velmi mě překvapilo, že zastupitelka Kořínková odhadla tuto částku na 4,5 milionů korun. Považuji to za nereálnou cenu, která svědčí o její neodbornosti," řekl Tourek.

Architekt města, Jiří Stříbrný, upozornil na téměř katastrofální stav zámku a částku pro nutné úpravy vyčíslil na 90 milionů korun.

Zastupitelka Kořínková argumentovala také peticí, kde má údajně již 200 podpisů od obyvatel, kteří si přejí zachovat zámek ve vlastnictví města. „O žádné petici nevím," řekl včera starosta Tourek.
„Na besedě sice měla Eva Kořínková dotazník s dvěma sty podpisy, ale to byl průzkum mezi obyvateli, co by si ve městě přáli mít. Na prvním místě tam byl bazén, pak sportoviště, cyklostezka a teprve dole s třinácti hlasy se umístil zámek," řekl starosta.

Dalším důležitým hlediskem je i finanční stránka věci. „Město na nákup zámku nemá peníze. Na jeho koupi by padl celoroční rozpočet investic města. To znamená, že bychom sice měli zámek, ale už bychom neměli ani korunu na  potřebné opravy chodníků, silnic, náměstí či budov," říká Tourek. Další spoustu peněz by podle jeho vyjádření stála každoroční údržba a provoz. O osudu zámku rozhodnou zastupitelé 12. prosince.

Varianta prodeje soukromému investorovi, který souhlasil se zachováním muzea a Rytířského sálu pro veřejnost, se starostovi jeví jako nejlepší možné řešení. Kořínková oponuje, že společnost investora vznikla jen za účelem koupě zámku a že investor ani nemá dostatek peněz. „Když zámek neprodáme, bude chátrat. Naopak prodejem budeme mít na území města dvě opravené budovy zdarma. Jde o třetí bytovku akademie, kterou opraví kraj z peněz za zámek a zámek, kde investor plánuje dům pro seniory, wellness hotel a restauraci," uzavřel starosta Jan Tourek.

Petr Stránský, Jiří Víšek