„Město Havlíčkův Brod změnilo od 1. června ceník,“ informovala Alena Doležalová, mluvčí městského úřadu.

Jak upozornila, poslední významná změna, co se týče ceníku, se uskutečnila v dopravě v únoru roku 2015. Podle Doležalové v tom hraje roli hned několik důvodů. „Od roku 2015 jsme výrazně investovali do obnovy vozového parku. Koupili jsme tři nové nízkopodlažní autobusy s informačním systémem pro nevidomé a klimatizací. Další peníze šly do provozu městské hromadné dopravy. Zvýšil se počet spojů od roku 2019. Od této doby narostly i další náklady například na naftu a mzdy mzdy,“ vysvětlil vedoucí Městské hromadné dopravy Lubomír Hepner.

Jak Hepner dodal, vlivem období koronaviru klesly tržby za jízdné o osmatřicet procent. „Všechny tyto důvody vedly město Havlíčkův Brod k velmi citlivé úpravě základního jízdného pro jednotlivou jízdu navýšením o jednu korunu,“ doplnila Doležalová s tím, že cena časových jízdenek, například měsíčních nebo čtvrtletních, zůstává stejná. Cestující mohou zhruba od začátku dubna 2021 jednotlivé jízdné platit i bankovními kartami.