„Cílem působení strážníků není šikana obyvatel, ale zvýšení bezpečnosti a prevence v několika oblastech," zdůraznil starosta Jan Martinec. Jedná se oblast dopravy, kam patří například dodržování dopravního značení na místních komunikacích, dohled nad dodržováním veřejného pořádku a vyhlášek města, pomoc při organizaci společenských akcí, osvětová činnost v základní a mateřské škole, v rámci Klubu seniorů a Klubu maminek.