Cílem návštěvy bylo vyjasnit si vzájemně postoje k nové podobě vyhlášky vztahující se k novele zákona o rušení nočního klidu.

Ministerští úředníci mají přibyslavskou radnici v hledáčku kvůli tomu, jakým způsobem se tamní radní rozhodli protestovat proti novele vyhlášky o rušení nočního klidu. Tu Přibyslavští považují za nesmysl. Vyhláška ukládá pořadatelům hlásit veškeré akce s ročním předstihem, a tak radní do sumáře sepsali i aktivity čistě soukromé. Novela zákona určujícího dobu nočního klidu se Městskému úřadu v Přibyslavi vůbec nelíbí.

„Jednalo se o konzultaci k naší podobě vyhlášky o rušení nočního klidu. Dostavili se dva úředníci Ministerstva vnitra, z toho jeden z Jihlavy a druhý z Prahy. Úředníci zjišťovali konkrétní podmínky ve městě. Vzájemně jsme si vyjasňovali svoje postoje k novele vyhlášky, zda soukromé akce do sumáře ohlašovaných aktivit patří, nebo ne," popsal stručně průběh návštěvy starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Jak upřesnil, vznikl z této návštěvy zápis, co bude následovat dál, je už na rozhodnutí příslušného Ministerstva vnitra. To může podle starosty Kamaráda žádat o úpravu městské vyhlášky, vznášet faktické připomínky, případně vyhlášku pozastavit a předat rozhodnutí o vyhlášce Ústavnímu soudu.

Právo rozhodovat

„V tom případě budeme očekávat až na rozhodnutí Ústavního soudu. Nicméně podstatou celé věci je, do jaké míry má příslušný městský úřad právo sám rozhodovat o chodu vlastní samosprávy. Stále častěji se objevují nové a nové zákony, vyhlášení, nařízení a předpisy, u kterých máme pocit, že zasahují do veřejného života až přespříliš. Chceme proto hlavně poukázat na nesmyslnost konkrétně této novely zákona," podotkl starosta Kamarád.

Novela zákona platného od loňského října stanovuje povinnost v obecní vyhlášce vyjmenovat a datovat na celý rok dopředu akce, kterým radnice povoluje skončit až v pozdních nočních hodinách.

„Akce, které ve vyhlášce nejsou zařazené, musejí skončit před dvaadvacátou hodinou. Jestliže město či obec přijmou nějakou vyhlášku, musí ji odeslat Ministerstvu vnitra. To zkontroluje, zda vyhláška neodporuje zákonu. Pokud chce někdo pořádat oslavu, měl by hlavně ctít slušnost, respektovat druhé, ale to žádná vyhláška zařídit nedokáže," zdůraznil starosta.

Podle zastupitelky Anny Šnýdlové novela zákona jen omezuje a přikazuje, místo aby ctila dobré sousedské vztahy. Vyhlášku Přibyslavští schválili téměř jednomyslně.