Malá knihovnická slavnost se letos konala již po třinácté. Stejně jako v minulosti byl důležitým faktorem při udělování cen aktivní přístup knihovníkům k modernizaci knihoven nebo úspěšná kulturně-výchovná činnost. Mezi oceněnými s titulem Knihovna Vysočiny 2011 nechyběli ani zástupci Havlíčkobrodska.

Dobrý knihovník je především lidumil

Titul Knihovna Vysočiny 2014 si odnesla letos knihovna v Uhelné Příbrami, kterou vede již sedmnáct let Jana Rejchartová. „Dá se říci, že u nás se povolání knihovníka dědí. Knihovnicí byla moje maminka, já knihovnu převzala po ní, když už nemohla svou práci vykonávat pro nemoc," svěřila se oceněná knihovnice. Kromě půjčování knih zajišťuje knihovna v Uhelné Příbrami i bohatý kulturní a společenský život.

„Pořádáme různé akce, jako například sváteční pečení před poutí, kuchařské soutěže, organizujeme výstavy," prozradila Jana Rejchartová s tím, že s přípravou kulturních akcí jí pomáhají také její kamarádky, které jsou již v důchodu, ale elán jim nechybí. Každá z nich přijde ráda s nějakým nápadem. Podle jejího názoru může být dobrý knihovník jen ten, kdo miluje knihy a lidi, byť to někdy není jednoduché.

Titul Knihovna Vysočiny druhého stupně se uděluje knihovnám, které v minulosti již nějakou cenu získaly, ale nepolevily v aktivitě, ba naopak se snaží být ještě lepší. Letos získala cenu knihovna v Horní Krupé. Vedou ji Ludmila Cicková a Miloslava Beranová.

„Já jsem knihovnicí již deset let, tu práci jsem převzala po bývalé kolegyni. Snažíme se zaujmout budoucí malé čtenáře, organizujeme akce pro děti v mateřské škole," prozradila o sobě a své práci Ludmila Cicková. Knihovna v Horní Krupé má podle Cickové velké zázemí v místní samosprávě, která knihovnu intenzivně podporuje. I podle názoru Ludmily Cickové by měl být dobrý knihovník hlavně vášnivý čtenář a lidumil.

Letos se opět rozdávaly ceny za nejlepší webové stránky. První místo v této kategorii získala knihovna v Oudoleni, kterou vede Olga Husslíková.Knihovna v Oudoleni pod vedením Olgy Husslíkové za podpory obce jenom vzkvétá. Čtenářům nabízí pestrý výběr knih a časopisů, podílí se na kulturní činnosti, čtenáři si mohou v knihovně zahrát kulečník.

Za 13 let, co se soutěž pořádá, si titul Knihovna Vysočiny odneslo 166 knihoven z celého kraje, dalších 10 se může pyšnit oceněním Knihovna Vysočiny II. stupně.

Podle ředitelky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě Jitky Hladíkové se poslání knihovníka v současnosti výrazně mění a je stále náročnější. Knihovník už není jen ten, kdo půjčuje knížky. Knihovny zavádějí nové a stále modernější komunikační technologie, v obcích se pak stávají právě knihovny centry kulturního a společenského života.