To jsou některá témata, kterými se zabývá třídenní konference s mezinárodní účastí na téma Češi a Němci na Vysočině.

Konferenci  připravilo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s Moravským zemským archivem – Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě, Státním okresním archivem v Jihlavě a Kulturvernetzung NÖ.

„Havlíčkobrodsko a Jihlavsko byl německý jazykový ostrov se staletou historií, která není ještě patřičně zmapována. Cílem konference je připomenout historické události a fenomény tohoto soužití od nejstarších dob až do dnešních dnů", vysvětlil hlavní důvody, proč se konference pořádá, Jiří Jedlička, ředitel muzea v Havlíčkově Brodě.

Právo a historie k sobě mají blízko

„Jsem rád, že se konference na toto téma pořádá, neboť v současné době je třeba komunikovat už z hlediska dobrých mezinárodních vztahů," konstatoval starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl.

Třídenní konference dala prostor a dostatek zajímavých témat muzejníkům, archivářům, badatelům (amatérským či profesionálním), regionálním písmákům i folkloristům. Například Filip Plašil je povoláním právník, ale ve volném čase se zabývá historií, především regionální historií Polenska.

„Právo a historie spolu někdy velmi úzce souvisí, byť se to na první pohled nezdá. Na konferenci jsem si připravil přednášku na téma Vnímání spolků pro podporu Němců v zahraničí Československou státní mocí po roce 1933. Ve své přednášce chci přiblížit osud německých studentů z Jihlavy, kteří byli ve třicátých letech minulého století zatčeni a souzeni podle zákona na ochranu republiky právě pro účast v německém kulturním spolku, který tehdejší státní moc vnímala jako spolupráci s nacisty," přiblížil obsah své přednášky Filip Plašil. Jak upřesnil, jeho osobně zajímal osud kněze Jindřicha Zdeňka Charouze na téma poslední německý farář v Jihlavě. Jedná se o pátera Christiana Honsiga, který se v době druhé světové války zapletl s politikou, během okupace údajně vyvěsil na věž kostela vlajku s hákovým křížem a nakonec byl zastřelen partyzány.

Mezinárodní konference na téma soužití Čechů a Němců je součástí projektu Porta culturae zaměřeného na kulturu, uměleckou tvorbu, muzejní a galerijní práci.

Porta culturae je společná iniciativa česko-rakouských příhraničních regionů – Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko.

V Kraji Vysočina je projekt Porta culturae administrován Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. Z jednotlivých příspěvků bude sestaven a vydán sborník.