Do úřadu vesnického starosty se nikdo moc nehrne. Jak to bylo u vás? Vzal jste funkci dobrovolně nebo vás museli přemlouvat?

Já původně být starostou vůbec nechtěl. Do Podmoklan jsem se přistěhoval na důchod, abych měl klid. Jenže v době komunálních voleb začal problém. Obec vedl léta starosta Jiří Zatřepálek, snad nejstarší starosta v kraji ale už si potřeboval odpočinout. Problém byl i s kandidátkou. Být na vesnici zastupitelem, nebo dokonce starostou nechce být nikdo. Takže nám hrozilo, že jako obec ztratíme samostatnost. Abychom dali kandidátku vůbec dohromady, snížili jsme počet zastupitelů z devíti na sedm a já se rozhodl, že úřad po panu Zatřepálkovi převezmu. Protože v Podmoklanech je starosta neuvolněný, a jako důchodce mám na úřadování čas.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

S jakými plány do budoucna jste na úřad přišel?

Plánů můžete mít spoustu, ale bez peněz to nejde. V našem případě bez dotací a ty dotace nedostanete dneska jen tak. Takže jako první jsme v úřadě řešili plán rozvoje obce až do roku 2030.

Rok 2030 je daleko, co plánujete v Podmoklanech třeba pro letošní rok?

Letos se chystáme na několik důležitých akcí. Překládku elektrického vedení ze stožárů pod zem. To zařídí ČEZ, ale my musíme udělat rekonstrukci veřejného osvětlení. Druhý úkol je oprava silnic na katastru obce. Je jich hodně a někde jsou ve špatném stavu, protože je poničila nákladní auta, co vyvážela z našeho lesa kůrovcové dřevo. Pak dokončení přístavby kulturního domu. V plánu je odbahnění velkého rybníka Šišák. A další důležitý úkol je oprava mostu do Sychrova. Je v havarijním stavu, oprava bude drahá.

Jakou akci považujete v nejbližší době za nejdůležitější, nejnáročnější, nejdražší..?

Největší problém je v současné době stavba čističky, kterou musíme v budoucnu mít. Podle předběžných propočtů by centrální čistička stála přes 90 milionů. Na to nemáme, tak musíme najít jiné řešení.

Obec vedete první volební období, co je pro vás největší problém, řekl jste si někdy, to jsem neměl brát?

Starosta na vesnici a zvlášť neuvolněný musí být jako ostříž. Na všechno je sám. Ve městě na to má starosta hned několik úředníků. Tady vám neporadí nikdo. A bohužel jsem se setkal s tím, že různé firmy nabízejí obcím řadu služeb, ale často s úmyslem obec obrat. Spoléhají někdy na to, že vesnický starosta všemu nerozumí nebo nemá čas číst smlouvy. Mně se to stalo několikrát a samozřejmě jsem si to nedal líbit. Naštěstí mám zkušenosti z praxe a s dotyčnou firmou jsem si to hned vyřídil. Jestli jsem měl ten úřad vzít? To je otázka. Kdyby se nám nepodařilo dát dohromady kandidátku a obec by neměla starostu, pak bychom spadli pod nějakou jinou obec nebo město a to by mohlo být pro nás teoreticky hodně špatné.