Eduard Sequens ze sdružení Calla opět „kalí vodu", když tvrdí, že MPO „přiznalo, že slova o zrušení plánu přenést těžbu uranu z Dolní Rožínky do Brzkova nebyla pravdivá".

Sdružení Calla se na podzim obrátilo na MPO, aby v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím odpovědělo i na dotaz, zda platí mediální sdělení z 16. 3. 2016, že plán převést těžbu do Brzkova ministr Mládek zrušil kvůli ekonomické nevýhodnosti. Tazateli se dostalo odpovědi, z níž účelově zveřejnil pouze část, a to ještě nepřesně.

Část odpovědi zněla takto: „Ministerstvo poskytuje žadatelce podle příslušných zákonných ustanovení k informaci, zda platí, že ministr průmyslu a obchodu zrušil tento schvalovací proces, informaci sdělením, že neplatí." Zbývající a především upřesňující část odpovědi ministerstva totiž už zjevně nezapadala do mediální strategie Cally: „V procesu zahájení nebo nezahájení těžby na ložisku Brzkov bude mít rozhodující slovo vláda ČR. Vyhodnocení procesu přípravy a návrh dalšího postupu bude předloženo vládě do 31. prosince 2017. O případné těžbě uranu by rozhodla vláda, a to na základě posouzení ekonomické výhodnosti těžby. Vzhledem k současnému vývoji cen uranu na světových trzích není budoucí těžba v současné době reálná."

Ministr Jan Mládek vloni v březnu vyjádřil zřetelnou vůli nepokračovat v ČR v těžbě uranu, a tu také hodlá svým hlasem člena vlády prosazovat.

František Kotrba, mluvčí MPO