„Zbývá provést ještě pokládku nezpevněné krajnice, montáž svodidel na hrázi rybníka Rýdlovský a vodorovné dopravní značení,“ informoval Pavel Krupička, vedoucí technicko-správního oddělení Havlíčkův Brod.

Obyvatelé Mírovky novou silnici přivítali. „Za generální opravu komunikace jsme velmi rádi. Jsem přesvědčen, že příští rok dojde i k opravě místního mostu. Tuto komunikaci využívá mnoho občanů, kteří tudy jezdí do zaměstnání, k lékaři a podobně,“ uvedl za osadní výbor Mírovky Bohumil Staněk.

Podle Krajské správy a údržby silnic Vysočiny se stavba připravuje. „Zatím je vyhotovena dokumentace pro územní řízení. Termín realizace stavby ještě není pevně stanoven,“ dodal Pavel Krupička.