V chotěbořském Junioru je v té době, včetně sobot a nedělí otevřeno od 15 do 17 hodin kouzelné okénko. Zde si za 50 korun mohou děti koupit startovací kartičku,“ informoval za pořadatele akce Stanislav Pavlíček.

S kartičkou děti obejdou tři stanoviště na kterých je čeká Mikuláš, čert a anděl. „Stanoviště jsou v parku Václava Fialy u sochy čerta ve Stromovce a na nádraží,“ upřesnil Pavlíček. Na každém stanovišti je pro soutěžící připraveno několik otázek a úkolů.

Odpovědi či splnění úkolů dětem kouzelné bytosti zapíšou do kartičky. Vyplněnou kartičku děti odevzdají v kouzelném okénku v Junioru a dostanou mikulášskou odměnu. „Jestli bude epidemiologická situace příznivá, stane se součástí odměny též jízdenka na výletní jízdu Mikulášské mašinky, kde počet jízdenek bude limitován kapacitou vlaku. Půjde o vyhlídkovou jízdu zvláštním vlakem po Vysočině v délce 2–3 hodiny, která se uskuteční v druhé polovině prosince,“ vysvětlil Pavlíček.

Akci pořádá Junior - Dům dětí a mládeže Chotěboř a Spolek přátel železnice v Chotěboři. Akce se koná s finanční podporou Kraje Vysočina (z Fondu Vysočiny) a města Chotěboř.