„Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravuje generální opravu silnice I/37 v úseku Krucemburk – Ždírec, která by se měla uskutečnit do konce léta. Součástí opravy je i svahování komunikace, čištění příkopů a výsadba náhradní zeleně. Se zelení je ovšem problém," říká starosta Jan Martinec. Prvotním záměrem ŘSD bylo vysázet alej stromů podél cyklostezky. Ovšem vyvstal problém. Po obou stranách jsou totiž uloženy telefonní kabely a vysokotlaký plynovod.

„Z tohoto důvodu by bylo možné vysadit stromy ve vzdálenosti od 5,5 po 7 metrů od hranice cyklostezky. Výsadba stromů u silnice není z bezpečnostních důvodů možná vůbec. Jaké je tedy řešení ozelenění cyklostezky? Město vykoupilo nebo směnilo  pozemky, které se nacházely mezi silnicí a stezkou. Na této ploše po provedené opravě silnice, tedy na podzim, bude vysázen křovinový porost," vysvětluje Martinec.

Není to ideální náhrada vzrostlé zeleně, ale alespoň něco. „Je potřeba si uvědomit, že ŘSD již léta plánuje výstavbu obchvatu Ždírce ve směru od Krucemburku. Projektová studie je hotová, je zřejmé, že při stavbě by část nově vysázených stromů opět vzala za své. Stavba obchvatu je sice v nedohlednu, ale stromy sázíme s tím, že zde budou nejméně příštích 100 let. A do té doby se snad naši potomci již obchvatu dočkají," konstatuje starosta.

Kácení  stromů podél silnice první třídy číslo 37 ze Ždírce směrem na Krucemburk, která ale už rekonstrukci nutně potřebuje, pobouřilo na jaře některé místní obyvatele a zalarmovalo ochránce přírody. Organizace Arnika vyhrožovala v souvislosti s kácením stromořadí podáním trestního oznámení.

„Pro rekonstrukci silnice v majetku ŘSD byla zvolena nejpohodlnější, ale také nejhloupější metoda, kdy se nejprve vykácí všechny stromy. Je to sice snadnější, ale způsobuje to nenahraditelnou škodu na životním prostředí. Podle nás navíc v tomto případě došlo i k porušení zákona, a to hned několikrát," komentuje vedoucí kampaně Zachraňme stromy, Martin Skalský z Arniky.

„Ředitelství silnic a dálnic nechalo zcela účelově rozdělit celou akci na menší, pro které není posouzení vlivu na životní prostředí potřeba. Arnika je přesvědčena, že došlo k porušení zákona a žádá kompetentní úřady, aby případ důkladně prošetřily a udělily přísné sankce," dodává Skalský.

V dubnu padlo rozhodnutí. Vozovka bude po opravách snížena o 12 centimetrů. Nově budou položeny dva koberce o síle 12 centimetrů, upravena bude i krajnice. To vše od tabule Krucemburk až po křižovatku „na kanále" ve Ždírci nad Doubravou.

Nová výsadba bude na podzim

„Předpokládáme, že při opravě silnice upravíme zároveň i příkop a přilehlý svah do civilizované podoby a v případě potřeby bychom nechali vyhotovit i geometrický plán skutečného stavu silničního tělesa. Mezitím bychom zajistili zpracování ideového návrhu výsadby. V každém případě bychom výsadbu realizovali na naše náklady a určitě až na podzim – jednak bude terén už upraven a jednak je to lepší pro uchycení sazenic," informovala ždírecký městský úřad Marie Tesařová, ředitelka ŘSD  Jihlava.

Podle některých řidičů, projíždějících diskutovaným úsekem, bylo ale kácení  potřeba, protože po silnici Ždírec - Krucemburk se někdy dalo jezdit s ohledem na stav stromů a padající větve pouze středem vozovky. Výsadba zeleně bude provedena letos na podzim, a to proto,  že ŘSD bude v rámci opravy silnice upravovat i příkopy a svah. Teprve po ukončení všech zemních prací bude možné vysázet novou zeleň. ŘSD na své náklady zajistí zpracování ideového návrhu výsadby a vlastní výsadbu bude realizovat na svoje náklady.