„Soutěžící mohli původní stavbu fiktivně úplně odstranit nebo ve svých návrzích zachovat minimálně její obvodové zdi. V případě zbourání a výstavby nové budovy museli objekt posunout více do dvora tak, aby mohl být rozšířen stávající chodník u hlavní komunikace. První nadzemní podlaží bylo vyhrazeno obchodům a službám. V patře nad nimi včetně podkroví se mělo nacházet 6-8 bytů. Nedílnou součástí zadání bylo i vyřešení parkování a klidové zóny,“ popsal zadání Martin Pertl manažer pro Kraj Vysočina Svaz podnikatelů ve stavebnictví .

Před odbornou komisi složenou z vyhlašovatelů soutěže předstoupilo devět finalistů a obhajovalo své práce a své vize. „Vítězkou se stala Michaela Boháčková ze Střední průmyslové školy stavební Akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě s projektem Chlebotéka. Stříbrná medaile náleží Evě Floriánové a bronz Anetě Nováčkové, obě ze Střední školy stavební v Třebíči,“ sdělil výsledky soutěže Martin Pertl.

Finanční dary budou studentkám předány na galavečeru Stavba Vysočiny – Stavba roku Kraje Vysočina 2018 v pondělí 10. června v Ledči nad Sázavou. V pořadí už 17. ročník soutěže Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2018 pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci s Krajem Vysočina, Městem Ledeč nad Sázavou, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a společností Pragoprojekt.