Hlavním cílem setkání bylo společně vyrábět různé pomůcky a hračky pro děti se speciálními potřebami. Vzhledem k tomu, že litevská škola jako jediná ze skupiny není školou technickou, ale gymnáziem, výroba dárků pro postižené nebyla tentokrát nijak technicky náročná, ale o to více výrobků, technik a materiálů bylo vyzkoušeno. Všichni účastníci projektu rozdělení do mezinárodních týmů vyráběli dřevěné hodiny, plstěné míčky určené pro komunikační hry, keramické amulety, malované kameny a společnou koláž z přírodnin, prsteny z mědi a mosazi, vyzkoušeli si i pečení chleba a vyráběli lízátka dle tradiční litevské receptury. Litevská škola připravila také program velmi bohatý na různé komunikační aktivity, poznání litevského folkloru a výuku tradičních tanců. Díky vysokému nasazení rodičů litevských studentů a tamních učitelů mohli všichni hosté ochutnat tradiční litevskou kuchyni.

Na setkání v Litvě, které bylo již třetím setkáním v rámci projektu (v březnu 2014 proběhla podobná akce v Chotěboři a v červnu 2014 v polském Bialystoku), se sešla opravdu výborná parta studentů ze všech zemí a všichni bez ostychu komunikovali hned od prvního dne. Z chotěbořského Středního odborného učiliště technického se setkání zúčastnili čtyři žáci posledního maturitního ročníku a jeden žák druhého ročníku. Věříme, že jim týden strávený v Litvě pomůže k úspěšnému složení maturitní zkoušky z anglického jazyka, neboť byli nuceni opravdu intenzivně komunikovat v angličtině. A navíc jsou v téměř každodenním kontaktu prostřednictvím facebooku se svými novými kamarády i nadále.

Projekt Comenius „Let's work together for pleasure" je podporován v rámci Programu celoživotního vzdělávání a Střední odborné učiliště technické Chotěboř na něj získalo v loňském roce grant od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Rodiče tedy žákům hradí pouze jejich osobní kapesné, vše ostatní je hrazeno z grantu. V rámci tohoto projektu v letošním školním roce vycestuje ještě dalších patnáct chotěbořských techniků, a to hned v listopadu do Holandska, v březnu do Itálie a v dubnu do Turecka.

Ing. Helena Ondráčková, koordinátor projektu